tirsdag 12. november 2019

Matlaging i PinneskogenÅ lage mat er noe de aller fleste barn synes er morsomt. Her får de kjennskap til ulike råvarer, smaker og lukter. Og det viktigste av alt, de får utvikle kjærlighet til mat og matlaging. En kunnskap de vil ha nytte og glede av resten av livet.

I uken som var hadde vi på Rød en utrolig flott matopplevelse mens vi var på tur. Å tilberede mat i friluft gjør en vanlig tur om til en større opplevelse og et kjært minne. Og når vi inkluderer barna i matlagingen, gjør vi noe hyggelig sammen som skaper god atmosfære. Barna opplever mestring når de får bidra i matlagingen. Og de syns det er veldig spennende å følge med på flammene fra bålet, se hvordan man lager bål og hvordan man får fyr på et bål. Matlagingen blir en felles aktivitet som gir barna felles positive opplevelser.

Tiddelibom!
Årets første snø i barnehagen trigger kreativiteten til barna. Et nytt materiale aktiverer sansene og leken. En liten snømann familie har flyttet inn. 

onsdag 6. november 2019

Lek med maling


Utforsking i nærmiljøet med de småGul avdeling er de minste i barnehagen. For de små trenger man ikke dra på de lengste utfluktene for at det skal være spennende. Vi er heldige i barnehagen siden vi har verdens gøyeste lekeplass rett nedenfor barnehagen- det vi kaller Slangeparken! Her er nye pinner, husker, gjemmesteder og ikke minst den store blå slangen.

tirsdag 5. november 2019

Utelek i Slottsparken
Vi i barnehagen ser en enorm verdi og viktighet i å gi barna et godt og variert
utetilbud i løpet av barnehagelivet deres. Det er sjeldent at barn er opptatt av hvilket vær det er når de skal gå ut, det er hva som skal skje som er interessant. Her har ofte de voksne noe å lære. Vår jobb er å fremstå som positive rollemodeller i all slags vær. Våre holdninger og vår
tilstedeværelse og entusiasme i utetiden smitter over på barna. Bevegelsesgleden og
mestringsopplevelser avhenger av aktive voksne som spiller på lag og samspiller med
barna, samt et utemiljø som utfordrer ungene til lek og bevegelse. Humor og
begeistring er her viktige ingredienser. Aktive og fornuftige kledde barn holder
varmen, og det er derfor en forutsetning at barna har gode og riktige uteklær i
barnehagen.


Utelek og turer er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på. Og barnehagen
er i den sammenheng en veldig egnet plass til å innarbeide gode vaner for fysisk
aktivitet og gode uteopplevelser. Uteleken gir andre muligheter enn inneleken, for

man har et større rom å bevege seg i, og det er ofte trær, små byggverk eller
lekeapparater som innbyr til fysisk aktivitet, samt at ulikt værforhold bidrar til
varierte opplevelser og spennende lek.
Uteleken innbyr til større kroppslig aktivitet
som bedrer barnas fysiske form og de motoriske ferdighetene deres. Dette gir igjen
positiv ringvirkning på barns kognitive utvikling som for eksempel språkutvikling og
læring gjennom erfaringer. Ute får barna en opplevelse av mestring i vellykket
samhandling sammen med andre mennesker, det fysiske miljøet og gjennom
beherskelse av egen kropp. Og derfor er uterommet en like viktig pedagogisk arena
som innerommet!

Gapa huk på leirplassen i Pinneskogen


Barna på frilufts-gruppa er godt i gang med Gapa huken de bygger på leirplassen i Pinneskogen. De har et fast sted de drar tilbake til hver gang, og sammen bygger de leirplassen med det den skal inneholde. De har laget en do, og satt opp sitteplasser rundt leirbålet. Gapa huken vokser, og som dere ser på bildet, er alle barna involvert i konstruksjons arbeidet. Flere bilder følger etterhvert.

mandag 4. november 2019

Tur til Huk i nydelig høstsolOgså på høsten er det fint å besøke Oslofjorden. Barna på friluftsgruppa utforsker fjæra og leker i vannkanten på Huk. Den siste tiden har vi hatt fokus på forsøpling i havet og hvordan dette påvirker planeten vår. Barna er veldig opptatt av dette og de tar med seg det de finner som ikke hører hjemme i vannkanten.Det ble en nydelig tur med mange gode opplevelser og erfaringer. Barna får utfoldet seg med hele kroppen i naturen. De balanserer, løper, sanser, roper, konsentrerer seg og leker med vennene sine.