torsdag 12. mai 2016

Blå avdeling sår frø

Lekens betydning- vårt ansvar

Tirsdag var en del av de ansatte samlet på Lærerenes hus hvor vi deltok i debatten "Er leken i barnehagen truet?". Et samlet fagfelt, inkludert oss i Dr. Brandts står nå på for å verne om barns lek i møtet med den nye regjeringens stortingsmelding kalt "Tid for lek og læring- Bedre innhold i barnehagen". 

I debatten deltok Torbjørn Røe Isaksen, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Anette Trettebergstuen (Ap) og Mette Tønder (H).

Under kan dere lese kveldens beste innlegg, fremført av av barnehagelærer Birgitte Fjørtoft.

Lekens betydning – vårt ansvar
Da jeg ble spurt om jeg kunne snakke om lekens betydning på dette debattmøtet, satte det i gang noen refleksjoner, som førte meg rett i den fella som det er så lett å falle i når voksne skal beskrive dette fenomenet. Nyttefella! Hvorfor er leken viktig, jo, fordi gjennom leken utvikler barna seg, de lærer viktige ting om å delta i et fellesskap, de forbedrer språket sitt... Det er så fort gjort! Det er nesten umulig å si en setning om lek uten å sneie innom en liten, nyttig effekt av den. Vi har i tillegg lang tradisjon for å fremme dette funksjonelle perspektivet ved barns lek. Med sine pedagogiske og psykologiske, utviklingsorienterte lekteorier, har flere av teoretikerne, som er utgangspunktet for vår nordiske barnehagetradisjon, vektlagt denne siden ved leken aller mest. Både Fröbel og Schiller var opptatt av denne sammenhengen. Og vi kan koble dette helt tilbake til de greske filosofene, som Platon og Aristoteles. Aristoteles mente at lek var sløsing med tid. Og Platon betraktet leken som nyttig fordi den gjør barna spesielt formbare, og at det var viktig å bruke lekne aktiviteter som middel til å styre barnas tilbøyeligheter inn mot de rollene de senere skal fylle som voksne. Da er det heller ikke så merkelig, at pedagoger som jobber med å møte og følge opp små barn på deres reise i livet, har sett en gyllen mulighet til å gi leken høyere status og verdi. Ved å koble leken til en helt sentral og elementær del av barns utvikling, ble det kanskje på et vis lettere å argumentere for den. Lekens kreative egenskaper, som en spontan, frisettende, uforutsigbar, spennende og utfordrende aktivitet, som er motiverende for barn, har kanskje gjort det enda mer fristende å bruke den pedagogisk, noe som motiverer barna til å lære mer. 

Men så dukket et nytt spørsmål opp i hodet mitt: Hvorfor skal jeg forklare betydningen av noe som så tydelig er betydningsfullt for barna, bare i kraft av at det er lek? Jeg tror vi alltid vil komme til kort i våre beskrivelser av leken, fordi det er barna som eier den. I kroppene sine, i hodene sine, som deres naturlige uttrykk og væremåte. Men jeg må forsøke, likevel. For det er en del av mitt ansvar som barnehagelærer. Det er mitt ansvar å stoppe opp, forundre meg over og stille spørsmål ved leken for å forsøke å forstå litt mer av den. Så jeg er enig med Kunnskapsministeren, når han i Aftenposten i går, skriver at i en god barnehage, vil barnehagelærerne vite når de skal involvere seg i leken, og at det ligger en faglig begrunnelse bak. Det synet deler jeg. Men det er en nyanse til i dette; det krever også faglighet og kunnskap å vite når vi ikke skal involvere oss i leken, når vi ikke skal gripe inn. Og det er jo nettopp denne leken vi er bekymret for! Det fordrer at politikerne har tillit til at jeg, som barnehagelærer, bruker leken formålsrasjonelt når det er klokt, og lar være når det ikke er det. Jeg er ikke redd for at den nyttige leken skal få for lite rom og plass i fremtidens barnehage, den har vi så lange tradisjoner med i norske barnehager. Det er den leken barna selv mener er lek, jeg opplever at er truet i dag. Men den tilliten kommer ikke av seg selv, og derfor er det også mitt profesjonsetiske ansvar å uttale meg om lekens betydning til andre voksne som både deltar i, jobber med og tar bestemmelser som gir konsekvenser for samfunnets forståelse av leken og i hvor stor grad den blir ilagt verdi og viet plass til i utdanningsløpet, som jo barnehagen er starten på. Så da visste jeg hvorfor, og måtte bryne meg på hvordan. 

Jeg tror lekens opprørske og litt ville side, er med på å skape disse hindringene for bare å beskrive leken med enkle ord og det gjør det også vanskelig for meg å forstå den kun i dette nytteperspektivet. Noen politikere og pedagogers ønsker om en ”produktiv” og effektiv lek med mye læringsutbytte passer for meg ikke alltid inn i den ville, frie leken jeg ser hver dag. Leken har en overraskende, uberegnelig og uventet karakter, og dette kan kanskje hjelpe oss litt med å forstå hvorfor barna oppsøker eller rett og slett bare blir dratt inn i den. Det er kanskje det at de ikke vet utfallet av leken på forhånd, som gjør den spennende! Og på den måten trosser den også eventuelle forhåndsbestemte mål som er satt for den. Vi kan kanskje si at leken selv står litt i veien for den nytten vi prøver å skvise ut av den. Men det betyr heller ikke at det ikke skjer læring eller at det ikke er noen positive, nyttige konsekvenser av leken. 

Leken er på ingen måte risikofritt. Det å ta del i noe du ikke har gjort før, noe som bryter grenser, og som du ikke er helt sikker på om er i stand til, er jo i seg selv ganske skremmende. Vi kan således si at lek er et vågalt prosjekt. Men som barna likevel kaster seg ut i hver eneste dag. Fordi de må, kan det virke som. Jeg opplever det som en slags trang, en drivkraft som ikke helt kan verken kontrolleres eller tøyles. Men leken stiller også noen krav til dem som leker sammen. Den stiller krav til en spontanitet, fleksibilitet, kreativitet og innlevelse i møte med den andre, og på et vis kan vi kanskje si at den krever en form for enighet. Kanskje krever den også noe av oss som skal sette rammene for barns lek? Leken krever en viss enighet mellom politikere og barnehagelærere om lekens betydning. 

Jeg tror vi går glipp av det interessante ved leken, om vi bare er ute etter å finne nyttige mål for den. Å leke handler om å oppdage mening med tilværelsen. Og sånn kunne jeg fortsatt å forsvare leken til denne kvelden var over. Det skal jeg ikke, lover. 

Men det er noe av det som begeistrer meg mest med barns lek; leken vil alltid være noe mer enn det vi voksne er i stand til å sette ord på. Mye mer. Dette tillegger, for meg, leken en viss mystikk. Det er på et vis noe vi som ikke lenger er barn, aldri får helt taket på. Leken skaper hodebry for foreldre, barnehagelærere, professorer og politikere. Det ser egentlig ut til at de eneste som ikke stiller spørsmål til den, er barna selv. Jeg opplever at de har en slags liketil innstilling til det å leke. Fordi de gjør det jo, bare. Er vi i ferd med å komme tilbake dit, at vi igjen begynner å tenke på leken som sløsing av tid? Da ville nok barna på min avdeling vært rimelig uenig. For da vi hadde besøk av representanter fra regjeringen for litt siden, og statsminister Erna Solberg spurte barna om hva de liker å gjøre i barnehagen, kommer svaret helt kontant, ”leke!” Kanskje må vi slå oss til ro med at vi aldri kommer til å forstå leken helt og fullt. For meg, som barnehagelærer, er det nettopp denne siden av leken som fascinerer og bergtar meg. Vi må forstå leken i sammenheng med barns ytringsfrihet. Leken er barns viktigste uttrykksform, og den må vi verne om og ta vare på. Selv om vi ikke helt klarer å sette ord på hvorfor, men bare i kraft av at det er barnas domene. Når barna leker, forteller de oss om livet sitt. Og når barna ikke leker, forteller de oss også alt vi trenger å vite. Jeg vil ikke være en barnehagelærer som ødelegger barnas ”på-liksom”-verden, ved å hardnakket og kontinuerlig minne dem på hvordan den virkelige verden ser ut. Jeg vil ikke være en barnehagelærer som avbryter barns lek for å få dem til å gjøre noe mer nyttig. Jeg vil være en barnehagelærer som ser betydningen av leken i kraft av at det er gøy og i respekt for at det er barnas måte å være på.

Jeg tror, at hvis vi kun gjør leken til middel for samfunnets mål, står vi i fare for å ødelegge det barn selv opplever som lek. La leken være en sentral del av det mandatet vi skal forvalte, og la oss som har utdanningen og kunnskapen om barn og lek få utføre dette mandatet med vårt profesjonelle skjønn. 

Av Birgitte Fjørtoft.

onsdag 11. mai 2016

Skolebesøk på Bolteløkka

Spente skolebarn besøkte i dag Bolteløkka skole hvor det er flere av barna som starter på skolen til høsten. Vi vet at det er viktig å hjelpe barna å bygge bro mellom barnehage og skole. Ved å besøke skolene i nærområdene bygger vi forventninger og skape forståelse og trygghet for det nye som venter barna. Vi var så heldige å få en omvisning av en lærer som viste barna de elementære tingene, og som kunne svare på alle spørsmålene barna hadde. Vi snakket om hva et friminutt er, om skolegården, hvordan barna får egen pult, og har egen knagg i gangen. Takk til Bolteløkka for en så fin og innholdsrik dag!

mandag 2. mai 2016

Fuglematen tiltrekker seg småfuglerVeien er måletUnder turene oppstår det mange spontane læringssituasjoner. Barna er på tur her og nå, og vi samtaler og og oppdager byen og nærmiljøet på veien. Vi undrer oss over det vi ser, samtaler, og tar tak i øyeblikkene som dukker opp. Vi får også god trening på ferdsel i bymiljøet, og lærer oss nærmiljøet vårt å kjenne. Barna er i bevegelse høyt og lavt og de går hele veien. Vi hadde mange stopp underveis, hvor vi oppdaget naturfenomener som vi kunne samtale om. Da vi kom til fotballbanen over St. Hanshaugen senteret ønsket barna å leke før vi dro videre til Akerselva. Vi hadde en regel-lek, hvor vi lekte Storken kommer - inspirert av Haien kommer, men hvor jeg ønsket å leke litt med kunnskapen vi tilegnet oss i forbindelse med fugleprosjektet. Vi diskuterte hva slags type fugl Storken var, og delte oss inn i forskjellige byttedyr som storken liker å spise: småfisk, frosk og salamander. Etterpå dro vi ned til Hønse Louvisas hus hvor barna ble sultne, så vi fant frem nistematen vår mens vi kikket på fossen og så etter småfugler i trærne. En spennende tur med masse oppdagelser, samhold, latter, undring, kunnskapsutveksling og ikke minst lekende barn og voksne. 

GresshoderInsektsjakt med de minste
"Skal vi gå å lete etter mark og insekter?" "Jaaa!" Roper barna og kaster fra seg det de har i hendene. Ivrig følger de med bort til noen av de eldre barna som allerede er i full gang med å grave opp tusenbein og meitemark. "Mark, mark!" Ropes det og alle barna ligger nå på bakken for å kunne se så nærme som mulig. Flere av barna vil holde meitemarken og marken går på rundgang fra hånd til hånd. Det kom også et lite skrukketroll opp av jorda og den utforsket vi gjennom forstørrelsesglass. For mange av de minste barna er dette første møtet med insektene på nært hold. Det er spennende å se blikket i øynene til barna første ganga de holder en meitemark, eller oppdager alle beina til tusenbeinet. Tilabke på avdelingen skal vi henge opp bilder av dyrene, slik at vi kan gjenkalle og lære oss mer om hvordan dyrene lever.