mandag 25. juni 2018

Bevegelse og glede i uterommet

I Dr.brandts barnehage er vi alltid mye ute med barna, uansett årstid og vær. Vi bruker aktivt barnehagens uteområde og nærmiljøet til turer, lek, aktiviteter og opplevelser. Vi tenker at nesten alt som kan gjøre inne, kan også gjøres ute.
Utetid og uteglede er nemlig noe vi voksne er opptatt av og brenner for. Vi mener at uteglede skapes når vi voksne er engasjerte og motiverer for trivsel hos barna gjennom aktiviteter, utforskning, mestring og felles opplevelser. Vi er med på å lære barna til å bli glad i å være ute, vi gir barna kunnskap om uteliv, og vi gir dem mulighet for fysisk utfoldelse i naturens varierte og rike lekerom. I tillegg til dette så er utendørs-glede en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Uteleken bidrar også til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og insekter, landskap, årstider og vær.
   Barn er kroppslig aktive og i uterommet får de virkelig mulighet til å uttrykke og utfolde seg gjennom kroppen sin. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Det er altså mange viktige aspekter ved det å være ute - uterommet er rett og slett en viktig og bra lek- og læringsarena for barna

onsdag 6. juni 2018

Glimt fra Maxibarna på Vangen leirskole


Takk for innsatsen til Dugnadsgjengen!


Tusen hjertelig takk til hele dugnadsgjengen som gjorde en fantastisk innsats sammen med de ansatte i går! Vi fikk oppgradert hele ute-plassen vår, ryddet og gjort den klar til lek for sommeren. Vi fikk også ordnet en hel del inne i huset, vasket vinduer, vegger og ryddet i ulike rom. Takk for hjelpen!