søndag 15. november 2015

Inspirerende rom til lek, trivsel og læring
De voksne i barnehagen har den siste tiden jobbet med å lage inspirerende lekemiljø for barna i barnehagen.

Når barna kommer inn i et rom, skaffer de seg oversikt over rommet. De ser etter muligheter i rommene.  Utvalget av materiell, rekvisitter, verktøy og leker forteller barna hvor de kan være, og hva de kan holde på med. Når alt er lett tilgjengelig, kan barna hjelpe seg selv og hverandre. Rommene blir selvinstruerende og fungerer som «den 3. pedagog».
Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ser på det fysiske miljøet i Dr. Brandts som en viktig ressurs, og vi ønsker å skape rom som bidrar til ny kreativitet, lek og læring. Vi mener at et miljø tilpasset barns behov er under stadig forandring og krever fleksible løsninger, derfor er dette et eviggående prosjekt i barnehagen. 

søndag 8. november 2015

Udefinerbart lekemateriellGjennom prosjektet kreative rom som vi jobber med i barnehagen, har vi fokus på naturmaterialer og udefinert materiale, altså materialer som ikke allerede er utformet som noe spesielt. Vi har begynt å introdusere noe av det nye leke materialet for barna. Poenget med disse lekene er at de kan brukes på mange ulike måter. En trekloss er ikke bare en kloss. Den kan bygges med samtidig som den kan forvandles til både bil, fly, tog og mat. De kan være både mennesker og dyr og før du vet ordet av det, er den plutselig blitt til en hammer. Sanden vi har fått er også formbar og her kan vi lage akkurat det vi ønsker. Denne sanden leker vi med inne, noe som er spennende i seg selv, og åpner for nye muligheter. Disse materialene har ingen grenser for hva de kan brukes til, bare fantasien vår setter grenser, og barnas fantasi er nesten grenseløs. Faktisk så blir barna utfordret til å bruke sin egen kreativitet og fantasi i lek med disse materialene. De må forestille seg at de holder en bil og ikke en trekloss. De må late som, noe som er en av lekens grunnsteiner. I dette ”late som rommet” kan alt skje.

Lekemateriell som vann, sand, rør, klosser og lignende ”svarer” på handlingene våre, og er derfor veldig spennende for små barn, nettopp fordi de erfarer at de kan påvirke. Dette gjør materialet spennende å utforske, noe som også bidrar til at barna er i lek over lengre perioder med disse materialene. 


I denne leken opplever vi også at det er færre konflikter mellom barna nettopp fordi lekene er udefinerte. Det er ikke en spesifikk blå bli som alle vil ha. Det er klosser og sand nok til alle, og ønsker alle seg en blå bil kan man late som at man har det. Variert lekemateriell utfordrer barna, gir ny inspirasjon til ny og annerledes lek, noe som kan bidra til å utvide lekemønstret deres.

Zoologisk museum

Majorene dro til Zoologisk museum forrige uke for å reflektere sammen om de ulike dyrene vi har snakket om i forbindelse med prosjektet. Vi ønsker å lære mer om dyrene, så vi snakket om egenskaper, dyrenes form, habitat, hva de spiser, hvordan de tar vare på barna sine osv. Barn har i alle tider alltid vært fascinert av dyr. De er nysgjerrige på utseende, lyder de lager og atferden. En spennende dag hvor de voksne og barna fikk nye oppdagelser.

Estetisk opplevelse


Forrige mandag fikk de minste barna på gul avdeling boltre seg rundt på gymrommet som for anledningen hadde blitt gjort om til et sanserom med naturmaterialer.

Her fantes et stor eske med kastanjenøtter, masse løv, en balje med lunket vann og en med kaldt vann. Tanken var å gi barna førstehånds sanseopplevelser med disse materialene, og tid og ro til å utforske dem. Slik ville de få oppleve selve sansingen noe som var et fokus, men også bli kjent med materialenes ulike kvaliteter. Vi satte ingen regler, og barna fikk utforske på sine egne premisser og i sitt tempo. Det ble en vellykket aktivitet. Barna elsket å utforske og leke i dette rommet. De badet både i vannet og i kastanjenøttene, de kastet og trillet, helte vann og smakte på, i over en time.