torsdag 30. august 2018

Tilvenning, lek og bygging av relasjoner hos småbarnaTilvenning og lek i små grupper har denne uken gitt oss mange gode opplevelser sammen. Barna har deltatt i arrangert lek sammen med oss voksne, men den spontane leken med barnas initiativ har vi desto mer av! Barna er kreative og nysgjerrige, og bruker fantasien sin til å sette i gang ny lek sammen med hverandre. De store duploklossene har vært både tårn, mur, balanseringsline, vei og labyrint. Samarbeid og godt samspill har virkelig blitt synlig nå når barna har blitt enda bedre kjent! De finner sin måte å kommunisere og leke sammen på, og det er veldig gøy å se. Vi snakker om fargene, tallene, benevner leker og får gode samtaler rundt det vi omgås og interesserer oss i. Uteleken bygger også relasjoner og styrker gruppen. Gjennom å herje, hoppe, le og kaste oss ned på madrassen ble vi godt kjent med hverandre, innenfor utforskende rammer

Kreative rom av gjenbruksmaterialerI barna på Blå avdeling sin leke- og fantasiverden ser vi at kjøretøy er en stor hit akkurat nå. Leken deres er full av kranbiler, politibiler, helikoptre, båter, busser og tog. Og akkurat denne interessen blant barna hadde vi lyst til å spille videre på. Vi fikk derfor en ide om å lage en stor bil som kunne være med å forme lekemiljøet deres. Og en gammel hylle ble utgangspunktet for vårt nye kjøretøy. Barna var med å malte den og sammen snakket vi om hva vi trengte av materialer for å få den til å ligne mer på en bil. Et ratt måtte vi ha, og hjul selvfølgelig, bilen trengte også lys og eksosrør, mente barna. Så da var det bare å sette i gang. Vi tok turen over til Fretex og der fant vi noen gamle gjenbruksskatter til vårt lille bilprosjekt. Vi fant blant annet kransekakeformer som ble til bilhjul og et gammelt lekeratt som vi festet på bilen. Barna var med i hele prosessen og vi ble strålende fornøyd med resultatet og ungene har allerede vært på flere spennende kjøreturer!
Ved å la barna være med på å skape noe av gjenbruksmaterialer så gir vi dem en begynnende forståelse for hva bærekraftig utvikling er. Ved å se med nye øyne på gjenbruksmateriale og omskape dette i kreative prosesser, så får vi fram det som er vakkert og verdifullt i avfall, som ellers bare hadde blitt kastet, dette er viktig læring for barna.

Vi ønsker at rommene i barnehagen skal inspirere til kreativitet, stimulere barnas fantasi og gi barna lyst til å leke i det de kommer inn i rommet. Og gjennom at barna får ta del i kreative prosesser, slik som de har i dette lille bilprosjektet, så skapes det automatisk en viktig følelse av tilhørighet på avdelingen, da de faktisk er med på å påvirke og medvirke i sin egen hverdag. Dette er barnas rom og deres lekemiljø, og det er en selvfølge at de få bidra til å skape de rommene som interesserer nettopp dem. Samtidig er det ekstra stas å bruke det de selv har vært med på å utforme

Mestring når man begynner på store-barns avdeling
Noe av det aller beste med å jobbe med barn er å se dem når de mestrer noe. Det skal ikke mye til, bare litt motivasjon og tilrettelegging. Bare gi dem den siste dytten.
I løpet av uken har vi sett flere barn som lyser opp rom og uteplassen når de opplever mestringsfølelsen. Et av høydepunktene var ved et av måltidene hvor det ble helt stille når alle skulle smøre maten sin. Alle konsentrerte seg virkelig for å klare selv, og med litt oppmuntring og påminnelse om «hvordan gjør man dette igjen?» så var det to av gutta som plutselig hevet hodet og utbrøt nærmest i kor «Egil! Se, jeg har klart å smøre brødskiva helt selv!».
Det er ikke bare ved matbordet mestringsfølelsen kommer frem, det er også etter at de har klart å ta riktig sko på riktig fot, det er etter å ha besteget klatretårnet eller bygget tidenes bondegård. Man lærer gjennom. Å lære er å gjøre seg erfaringer i prosessen til å mestre nye ting og tilegne seg nye kunnskaper. Mestringen øker barnas selvtillit, gir erfaringer og motivasjon til å løse andre utfordringer. Den støtten, oppmuntringen og tilretteleggingen som vi i barnehagen gir barna er avgjørende for mestringsfølelsen. Det er også en hårfin balanse i det å finne oppgaver som er utfordrende nok, men samtidig ikke for vanskelige.
Det er ikke bare det å lære seg nye ferdigheter som er viktig. Erfaringen i at man ikke alltid kan klare noe på første forsøk, men må prøve igjen er viktig. Det å ha troen på seg selv. Man lærer også betydningen av å være konsentrert og følge råd fra noen som vet hva som skal til. Det å mestre noe sammen skaper tillit og er en faktor til et bedre samspill mellom barn og voksne.

«Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.»
                                   - Rammeplan for barnehagen

Maxibarna og organiserte bordaktiviteter

Denne uken har vi på grønn avdeling virkelig tatt tak i fargeblyanten. Vi ser at det flere av barna som elsker og tegne, men også noen som er usikre på blyantgrepet eller bare velger bort tegning i det store og hele. Vi har satt fokus på å skape forutsetning for mestring for alle, så vi har kopiert ut en del fargeleggings ark. På denne måten kan alle delta ut i fra sitt eget nivå og samtidig føle mestring og felleskapet rundt bordet. Fargeleggingsarkene er barna selv med å velge ut og skrive ut slik at de får et eierskap til selve prosessen. Å kunne tegne er ingen selvfølge og det er noe som må øves på over tid. Gjennom tegningen får barn også kommunisert og uttrykt seg på en annen måte. Leken kommer i stor grad frem i tegningene til barn, den livsviktige leken. Det er gjennom leken barn lærer og setter hendelser i systemer. Enten det er selvopplevde, observerte eller hentet fra fantasien. Å kunne leke gjennom et kunstnerisk uttrykk er i seg selv meningsfylt og gledskapene, men det gjør at vi også får mer tilgang til tankene til barna og hva som opptar dem. Derfor vil vi fortsette og rydde plass til fargelegging og tegning i tiden fremover. Og jo bedre man mestrer blyanten, jo lettere vil også bokstavene ta form når skolen står for tur. Vi øver også på å kjenne igjen sitt egen navnbilde og skrive navnet på tegningen med «øvelappen», som nevnt tidligere.

«Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som
lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.»

 (Rammeplanen for barnehager 2017)

Barna har også alle fått sitt eget navn skrevet på en laminert lapp. Den kan de ta med seg når de øver seg på å skrive navnet sitt på kunstverkene sine, eller bare har lyst til å øve. Navnene står også på veggen også slik at de blir kjent med ordbildet av sitt eget navn. Det er også ferdig klippet bokstaver som de selv kan lime og lage ord med. 


torsdag 16. august 2018

Maxibarna til Botanisk hage
Det er mange spennende turmål i Oslo og denne uka dro de eldste til Botanisk hage på Tøyen. Her var det bla en spennende kunstinstallasjon som skulle representere trapper som barna lekte masse med. Etterpå oppdaget vi en robot-gressklipper som skapte mye forundring og spørsmål. Vi kikket på fiskene i vannet, og oppdaget et lite insekts-hotell. Botanisk hage er en oase av opplevelser, og barna ville gjerne tilbake. Vi gikk forbi naturhistorisk museum på veien også, hvor flere hadde vært å sett på dinosaurene tidligere, så det må vi sette opp som turmål om ikke så lenge. En spennende dag med samhold, opplevelser og læring. En fin måte å bygge gruppen på nå i starten i barnehageåret hvor det er nye barn og voksne på avdelingen. Vi gleder oss til neste uke med nye turmuligheter!