onsdag 27. september 2017

Indisk ettermiddag
Blå avdeling har hatt indisk fettermiddag i barnehagen. Barna fikk alle en Bindi dekorasjon i pannen, de lyttet og danset til indisk musikk, og de har spist og laget Tikka Masala som ble inntatt på gulvet. Markeringen ble gjort i forbindelse med FORUT aksjonen hvor vi i år lærer om livet på Sri-Lanka og har fokus på identitet og kulturer til barna som er representert på avdelingen. 

tirsdag 26. september 2017

Kultur og identitet i barnehagen
Vi er så heldige å ha en mangfoldig barnegruppe i år, med barn fra mange ulike land og kulturer. Dette er noe vi syns er utrolig spennende å jobbe med. Barnehagen er nemlig en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn, og det mangfoldet som finnes i det norske samfunnet gjenspeiles i barnehagen. Det er viktig å ta utgangspunkt i det mangfoldet som omgir barna, og lære dem at alle mennesker er forskjellige og ser forskjellige ut. Vi ønsker å skape et miljø på avdelingen hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. For det å belyse ulikheter og det som er felles kan gi forståelse og innsikt.
Vi er opptatt av å være voksne som med varme, omsorg og humor gir alle barn anerkjennelse. Vi har et fokus på å styrke hvert enkelt barns identitet. Identitet er veldig nært knyttet til spørsmålene «hvem er jeg» og «hvor hører jeg til» og det å føle tilhørighet er et grunnleggende behov hos mennesket. Det å få identitetsbekreftelse handler om å få anerkjennelse for den du er og de ressursene du har med deg. For å klare å dette må vi være voksne som møter forskjellighet med nysgjerrighet og åpenhet. Vi må gi alle barna en positiv bekreftelse på seg selv: Den du er og det du bringer med deg inn i barnehagen er flott og verdifullt! Vi må hjelpe alle barn til å føle tilhørighet og finne sin plass i gruppa, samt skape gode relasjoner og vennskap på tvers av språk og nasjonalitet.
Vi jobber bevisst med at alle barna skal møte noe kjent fra sine kulturelle røtter i barnehagen. Vi viser interesse for de ulike språkene som snakkes, vi introduserer barna for sang og musikk, eventyr og fortellinger fra ulike kulturer. Vi henger opp bilder og flagg på veggen som representerer mangfoldet. Vi lager mat fra andre land og markere ulike høytider.  På denne måten legger vi til rette for spennende og lærerike kulturmøter, og samtidig bli mangfoldet brukt som en ressurs i det pedagogiske arbeidet vårt.

torsdag 21. september 2017

Friluftsgruppa i PinneskogenGrønn avdeling og maxibarna har den siste tiden flittig besøkt Pinneskogen bak Rikshopitalet. Her setter de opp camp, med pressening, de lager bål og de leker i det kuperte og spennende miljøet. På forhånd hadde de denne uken bakt pinnebrød i barnehagen , som de tok med i sekken, og stekte på bålet i skogen. Barna er med på å lage og samle det vi trenger til bålet, og slukke det når de skal dra. Når man lager et bål, blir dette et spennende samlingspunkt for barna, det skaper kos og fellesskapsfølelse. Vi har også brukt de siste turene på å lete etter hver vår vandrekjepp. Vi har tatt disse med i barnehagen til tørk, og barna skal i dette prosjektet, spikke, male og dekorere hver sin kjepphest som vi skal vise frem på basaren. Vi gleder oss til neste uke med nye naturopplevelser!

onsdag 20. september 2017

Brannbiler av gjenbruksmateriell

Storfint besøk av brannmenn i forbindelse med brannvernsuka

En pappa i barnehagen jobber på brannstasjonen og har i den forbindelse ordet slik at en gruppe brannmenn fra serien "Oslo Brenner" kom på besøk til barnehagen med en av de travleste bilene i Oslo. De tok seg god tid til barna, og viste dem rundt på bilen. De som ville fikk sitte både i førersetet og bak i baksetet, de viste oss brannslangen og fortalte om jobben som brannmenn. En stor dag for mange små å møte Oslos hverdagshelter. 

fredag 1. september 2017

Lek


Hverdagsglimt..
Gjennom leken møter barnet verden og seg selv. Lek er nødvendig for utvikling av kunnskap og ferdigheter. Barn leker når de arbeider, de lærer når de leker og de arbeider når de lærer. Leken er med andre ord barnas største læringsarena!

Lekeverden er en selvfølge for barn og lekfellesskap legger grunnlaget for barns vennskap. Det å delta i lek og få venner legger igjen grunnlaget for barns trivsel og meningskapning i barnehagen.  Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og sine forutsetninger. I leken er det en plass for alle.

Lek kjennetegnes ved at den er kompleks og stadig i endring. Den formes og blir til underveis, det er prosessen og ikke produktet som er det sentrale, og målet i seg selv. I lek legges den vanlige verden til side, det finnes ingen begrensninger, det er lystbetont, kaotisk, frivillig, spontant og ikke målrettet. Leken blir et” språk” barna bruker i møtet med sin virkelighet og en måte å forstå virkeligheten på.

Vi i Dr.brandts ser på leken som det aller viktigste i hverdagen. Leken skal verdsettes og vi ønsker å være en barnehage som hele tiden søker nye veier og ny kunnskap, slik at vi kan være lekende voksne som inspirerer, motiverer og engasjerer til lek,