tirsdag 23. februar 2016

Å skape felles





Barna på Blå avdeling har engasjert seg stort i prosjektet vårt om dinosaurer. Det er spennende å se på bilder og filmsnutter, se i bøker og høre historier om dem. De er opptatt av hvordan de ser ut og barna er med på å beskrive de ulike delene av dinosaurene. De sammenligner t-rex og langhalsen som er de dinosaurene vi har hatt fokus på så langt. I dette prosjektet har vi fokus på gjenbruksmaterialer og vi ønsker å bruke det både i lek og i skapende prosesser gjennom formingsaktiviteter. Et annet fokus vi har i dette prosjektet er det å skape noe i fellesskap. For eksempel lagde hver av de to turgruppene en langhals i fellesskap forrige uke. De jobbet med hver sin del av dinosauren før vi satte den sammen i etterkant. Denne uken har alle på blå avdeling vært delaktig i å lage en stor t-rex. På tirsdag begynte den ene gruppen med å finne frem og velge ulikt gjenbruksmateriale som kunne passe til en t-rex, og på torsdag fortsatte den andre gruppen med å sette sammen og lime på de ulike delene. 
Formingsaktiviteter har ofte som mål at hvert barn skal lage en spesifikk ting hver, en prosess de da i hovedsak går igjennom alene, selv om de sitter sammen med andre barn som lager det samme. Det å lage noe som er sitt eget, å mestre oppgaven og sitte igjen med et produkt man kan ta med seg hjem er god følelse. I dette prosjektet fokuserer vi derimot på hva man kan oppnå gjennom å skape felles. Å jobbe sammen med et produkt skaper et fellesskap alle er en del av. Barna går sammen igjennom en prosess, noe som gjør at de lettere kan relatere seg til hverandre. Fellesskapsfølelsen er viktig for barna, en stor del av barnas trivsel og viktig å jobbe med. Aktiviteter som dette kan bidra til å styrke dette fellesskapet. Elementet vi samarbeider om, blir en del av vårt miljø på avdelingen, noe alle har bidratt med å skape. Alle har gjort en del, og uten den enkeltes bidrag hadde ikke resultatet blitt slik det er blitt. Produktet blir noe alle kan glede seg over og være en del av. Under prosessen ser vi også et større samarbeid mellom barna og mer kommunikasjon som følge av dette. 

tirsdag 9. februar 2016

Hva er matematikk i barnehagen?






Gymrommet i barnehagen inviterer til mye variert lek, både fysisk lek, konstruksjonslek og rollelek. Men også flere andre ferdigheter utvikles og prøves ut her noe dere nå skal få høre en liten historie fra Blå avdeling
Ada og Sophia bygger tårn med puter i ulike størrelser. De legger annenhver pute oppå hverandre, men når de kom til pute nummer 4-5 raser tårnet. De starter på nytt, og det samme skjer en gang til. Dette gjentar seg tre ganger før Ada stopper opp, ser på putene og tårnet de har begynt å bygge før hun utbryter: De største putene må først!
Ivrig tar hun den største puten hun ser og starter på et nytt tårn ved siden av. Sophia observerer litt før hun raskt løper rundt og samler inn store puter. De legger annenhver nå også, og diskuterer underveis hvilken størrelse som skal komme etter. Stolt ser de på verket sitt. SE! Roper de og ser mot meg.
Jeg smiler og sier: Så flott tårn dere har bygget, hvordan fikk dere til det?
Vi la de største putene først svarer de og begynner å telle antall puter. Sju puter er det!
Det var mange puter! sier jeg.
Men jentene gir seg ikke der. De vil ha flere puter på. De prøver å legge en opp, men tårnet raser gang på gang. De er akkurat ikke høye nok. De stopper opp igjen, begynner å bygge tårnet på nytt, men denne gangen skyver Sophia en grønn krakk mot tårnet. SE! Roper hun mot Ada. Ada tråkker opp på krakken og får lagt to puter til på tårnet. Det er komplett. Begge jentene smiler og ler mens de ser på hverandre og tårnet de har bygd sammen.
Dette er matte i praksis, øving i logisk tenkning. Barn som utprøver hypoteser, finner løsninger på problemer, teller, vurderer størrelser opp mot hverandre og samarbeider. Eksempler på dette er mange og de skjer hver eneste dag i større eller mindre grad og omfang. Ofte er dette noe barna i gang setter selv, på eget initiativ på grunn av interesse og nysgjerrighet. Det er viktig at barna får prøve ut selv, uten for mye innblanding og hjelp av oss. Det gir stor mestringsfølelse når barna har klart å finne løsninger helt selv.

tirsdag 2. februar 2016

Majorene utforsker matematiske fenomener på Teknisk museum






Majorene dro på tur til Teknisk museum for å utforske matematiske fenomener. Gjennom ulike aktiviteter kunne barna utforske og undre seg over temaer som energi, fysiske fenomener, lys i mørket, og kroppen. Alt var tilrettelagt for å jakte på matematiske former inne på museet!


Dinosaurer og gjenbrukslek




Denne uken har vi startet opp det nye prosjektet «Gjenbruk som kreativ kraft» på Blå avdeling. Vi har en målsetting om å introdusere barna for et stort spekter av gjenbruksmateriale som videre kan inspirere dem til kreativ lek og nye læringsprosesser. Med dinosaurer som tema ønsker vi å gi barna ny kunnskap og interesse som de kan ta med seg inn i leken med gjenbruksmaterialet. Sammen skal vi leke, forme landskap og rekvisitter og lage egne dinosaurer med gjenbruksmaterialet. Vi opplever at ”ferdig lek materiell”, i mindre grad utfordrer barna til språklig samspill og kreativitet.  Lekene er ofte ferdig utformet, og brukes derfor ofte på en avgrenset måte, mens gjenbruksmateriell, ikke har en ferdig definert bruksform og derfor inviterer til samspill, utforsking og kreativitet på en ny måte. Ved å se med nye øyne på gjenbruksmateriale og omskape dette i kreative prosesser, får vi fram det som er vakkert og verdifullt i avfall, som ellers bare hadde blitt kastet, dette er også viktig læring for barna.

Over ser dere noen bilder fra ukens lek med dinosaurer og gjenbruksmateriale. Med engasjerte voksne og kreative barn blomstret leken. Dorullene ble formet til et fengsel, eggekartongene ble stablet oppå hverandre og omgjort til vakttårn, og gammel papp som har blitt brukt til å plassere mandariner i ble til et badebasseng for dinosaurene! 

Maxibarna øver seg med verktøy





I uken som var  har barna fått bedre kjennskap til forskjellige verktøy og redskaper som man bruker i sløyd. Barna har vist stor interesse, og fasinasjonen for hammer, sag, boremaskin m.m har vært stor.  Dette er vel egentlig ikke så rart.  Barn har alltid vist en stor begeistring for redskaper, verktøy og duppedingser. En mix-master som rører, en sirkelsag som kutter tre-kubber , vaskemaskinen, boret, hammeren og ikke minst sagen. Hva har alle disse tingene felles? De er store og små verktøy som barna ønsker å forstå og mestre.

Denne uken har vi gitt barna mer konkret erfaring med verktøy de kan bruke for å bearbeide ulike materialer, samt forsøkt å lære oss nye begreper og vi har erfart hva de forskjellige redskapene kan brukes til. Vi har også sett nærmere på og samtalt om hvordan et verktøy kan være en forlengning av en hånd.
Hva er forskjellen på en spiker og en skrue? Hva trenger man dem til? Kan man bruke spiker og skruer til ulike materialer?

Når vi har tilrettelagt for at barna kan bruke redskaper som kniv, hammer, spiker og sag, lærer barna teknikker som for eksempel å øve øye – hånd koordinasjon og kroppsbeherskelse. Dette er ferdigheter de kan ta med seg i konstruksjonslek. Vi håper at vi kan inspirere til mer verktøyforståelse og  ytterlig snekker-interesse i ukene fremover.