Om

Intensjonen med denne bloggen er å ha en arena for systematisering av pedagogisk dokumentasjon.

Dr. Brandts barnehage en 4- avdelings privat barnehage lokalisert i Pilestredet park i Oslo. En sentral arbeidsmetoder i vår barnehage er prosjektarbeid.

Vi tilstreber en lyttende pedagogikk, hvor barn og voksne skaper mening sammen. Her kan man se digitale praksisfortellinger fra hverdags-øyeblikk i barnehagen. Bloggen er et middel for å synliggjøre utsnitt av vår pedagogiske praksis.

Av hensyn til barnas personvern, og vår intensjon, vil det ikke være fokus på enkeltbarn, men et forsøk på å formidle prosessene barna og de voksne befinner seg i. Viktige stikkord er felles opplevelser, ulike perspektiver, og meningsskaping.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar