IKT

I en verden der teknologi får en stadig større rolle, ønsker Pioner barnehager å utforske dette nærmere gjennom satsing på digital kompetanse i barnehagen. Vi ønsker å være med på å gi barna et reflektert syn på bruk av digitale verktøy, da å beherske dette vil være sentralt for barn blant annet i videre skolegang. Fokus på IKT kan også være et middel for å utjevne sosiale ulikheter i samfunnet. 
I barnehagen ønsker vi å jobbe med digital kompetanse sammen med barna. Barna skal være produsenter fremfor bare konsumenter. Med en tilnærming til bruk av IKT i hverdagen, vil vi stimulere til kreativitet og skaperglede, samt inspirere til å jobbe med barnas egne kreative uttrykk. Arbeidet med IKT fordrer oppmerksomme voksne som kan bruke disse verktøyene hensiktsmessig. Da dette er et nytt fokusområde for Pioner barnehager, vil vi i løpet av dette året skaffe oss nødvendig kompetanse gjennom kurs og aktiv utforsking. 
Her på bloggen vil dere se hvordan IKT er et av mange elementer i hverdagen. Vi skal prøve å være bevisste på å bruke det som et verktøy i arbeidet med prosjektene våre. Selve bloggen er også et produkt av dette nye satsingsområdet. Det er viktig at vi tar ting gradvis, og at vi lærer sammen med barna hvordan den digitale leken kan berike hverdagen.
Vi gleder oss til fortsettelsen 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar