tirsdag 28. april 2015

Lek med tall og tallsymboler

En gruppe barn fra Blå adeling hadde en lekegruppe, hvor de lekte seg med tallene 1-6. Det ble en lekpreget aktivitet, og for den voksne det ble det viktig og følge barna i deres retning og hva de ble opptatt av, men samtidig tenke matematisk. Dette er en aktivitet som tar utgangspunkt i tallforståelse, det er muligheter for å utvide med flere tall, bruke terning, plusse og trekke fra etter hvert som barna utvider sin tallforståelse. Ved å la barna få oppleve ulike aspekter ved matematikken, vil de gradvis gjennom at voksne hjelper dem å sette ord på erfaringene deres, utvide deres matematiske forståelse.

Først hadde vi en samling hvor den voksne introduserte ett og ett tall og snakket om antallet og så på tallsymbolet. Barna tok hver sine tall og la de rundt i rommet, så fikk de beskjed om å løpe rundt i rommet til den voksne sa "stopp!"Da skulle de «fryse» og lytte til hvor mange ganger voksen klappet med hendene.  Så skulle de løpe til det tallsymbolet som passet med antall klapp. Etterhvert fikk barna selv bestemme hva de ville gjøre ved tallene.  De ville bla sove 3 ganger, løpe 4 ganger rundt bordet, hoppe 3 ganger, bygge 3 hus, osv. Den siste oppgaven ble løst ved å bygge 3 hus av puter, og avslutningsvis fikk de velge seg et tall, og rydde det antallet puter tilbake i sofaen.

Hensikten var å gi barna en positiv og lekpreget opplevelse med tallord og tallsymboler i tråd med det nye prosjektet vårt.

onsdag 22. april 2015

Språklek

Denne uken startet vi opp med et nytt prosjektet i barnehagen, som vi kaller språklek i fokus. Blå avdeling har valgt å fokusere på fortellingen om tanntrollene Karius og Baktus etter at barna har vist interesse for denne fortellingen, og tannleger den siste tiden, En fin inngangsport til å leke med språk og begreper. Tidlig denne uken fikk vi se fortellingen på storskjerm. På veggen har en tannrekke kommet opp. Her skal barna få lage sitt eget hus med bilder av familien, som skal inspirere til samtale. I tillegg har rollelek-kroken på avdelingen fått tannlegetema. Vi har funnet frem konkreter som tannlegefrakk etc.

Rim, regler og sang, bokstaver og tall er også fokus for lek i dette prosjektet. Barna har laget bokstavene sine ved hjelp av kroppen, noe som førte til latter og spenning, og barna fikk se resultat på veggen etterpå. Vi har lekt oss med alfabetet og sammenlignet bokstaver. Vi fant ikke bare vår egen bokstav, men fant også ut at denne bokstaven er en del av andre navn og ord. Vi fant for eksempel ut at alle rundt bordet på et tidspunkt, har bokstaven A i navnet sitt.

Gjennom å leke med ord og bokstaver, undersøke dem og undre seg over dem, utvides forståelsen for ord og  dermed språkforståelsen. Det øker forståelsen og bevisstheten rundt lyder og hvordan de formes og lydenes plass i et ord. Gjennom rim, regler og sang blir vi også kjent med nye ord og begreper. Alt dette er en viktig del av språkutviklingen. 
 

onsdag 15. april 2015

Fransk restaurant


I dag ble vi invitert med til en liten fransk restaurant. I det nye prosjektet vårt har vi fokus på lek med språket. Denne leken ble en ypperlig anledning til å bruke språket aktivt. Vi ønsker å gi barna varierte språkerfaringer, så vi tøyset og tullet med franske ord og vendinger, samt laget meny på veggen, og brukte restaurantspråket aktivt.

5 om dagen

Vi innvier det nye kjøkkenet med et skikkelig 5 om dagen måltid. Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold.Vi er opptatt av å utvikle smakssansene til barna ved å utfordre og oppmuntre til å smake på nye ting. Matglede har stort fokus hos oss, og vi bevisstgjør barn og voksne på at maten vi spiser har verdi for kroppen. Vi bruker tid på å snakke med barna om hva maten inneholder, hvor den opprinnelig kommer fra, og hvordan den ender opp hos oss på matbordet.

Så var våren tilbake
tirsdag 14. april 2015

Friluftsgjengen
Snøføyka sto, vinden ulte og piken fra NRK valgte å ta trikken hjem igjen, men barna på frilufts-gruppa vandret ufortrødent videre og tok trikken til Rikshospitalet. Vi lekte i den nyankomne snøen, bygde snømenn, spiste maten vår, leste eventyr om Rampete Robin og kom oss tilbake på trikken når vi ble kalde. En finfin tur, om enn litt småsurt vær 😄

Vårlek


Vi pynter huset vårt med stort og smått, for snart er det fest!

torsdag 9. april 2015

Skogen som lekearenaVi tok trikken til skogen bak Rikshospitalet hvor det er et spennende og utfordrerne lekeområde.Her er ubegrenset med pinner, og kontruksjonslek og hyttebygging er et must. Området er svært variert og spennende, og det oppfordrer til motorisk lek og til undring rundt miljøet, Vi fant blant annet en tursti som turistforeningen har satt opp med spørsmål som vi forsøkte oss på. 
Til lunsjen leste vi eventyret om Hans og Grete som skapte en mystisk stemning til leken etterpå.