torsdag 4. oktober 2018

Bærekraftige ideer i barnehagenSammen med barna har vi laget egne plasser med egen kreative pose. Posene har barna selv satt sitt eget kreative uttrykk på samt skrevet sitt eget navn. De bærekraftige posene skal fylles med kunstneriske skatter barna lager i barnehagen. De har også en plass å legge fra seg egne eiendeler som er med i vårt selvstendighets fokus oppe på rød/grønn avdeling. Dette setter også fokus på bærekraft og verdien i det vi lager og eier. 


mandag 1. oktober 2018

Identitet og familen
Familiehusene begynner å bli ferdig og de har virkelig blitt populære. Barna er tydelig nysgjerrige på hverandres bilder. I samlingsstund denne uken har barna fått presentere sitt eget hus, og vi har pratet om hvem vi er og familien vår.


Vi har et fokus på å styrke hvert enkelt barns identitet. Identitet er veldig nært knyttet til spørsmålene «hvem er jeg» og «hvor hører jeg til» og det å føle tilhørighet er et grunnleggende behov hos mennesket. Det å få identitets bekreftelse handler om å få anerkjennelse for den du er og de ressursene du har med deg. For å klare dette må vi være voksne som møter forskjellighet med nysgjerrighet og åpenhet. Vi må gi alle barna en positiv bekreftelse på seg selv og hvor de kommer fra. Vi må hjelpe alle barn til å føle tilhørighet og finne sin plass i gruppa, samt skape gode relasjoner på tvers av kjønn, religion, språk, nasjonalitet og ulike typer familieformer. Og denne uken har vi hatt et spesielt fokus på å synliggjøre familiemangfoldet i barnegruppa og samfunnet.
I rammeplanen for barnehagen står det at: «Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.»
Vi tenker at å snakke med barna om ulike familieformer er en del av jobben som må gjøres for å sikre en god og trygg hverdag for alle. At alle barn kjenner igjen sin egen familieform når begrepet familie dukker opp i barnehagen er viktig og nødvendig for at barna opplever at de er et sted man er trygg og inkludert, som den man er med den familien man hører til. Om barnet har en mor og far, eller vokser opp med to mødre eller kun en mamma, så gjør vi en viktig jobb i å naturliggjøre mangfoldet på en likeverdig og positiv måte. I tillegg er det viktig at alle barn lærer om det mangfoldet som finnes utenom sin egen familie. Det vil bidra til at mangfold blir noe man har et åpent og positivt forhold til. 

torsdag 27. september 2018

Mangfold i barnehagen


I vårt pågående prosjekt på Blå avdeling har vi valgt å ha fokus på å bli kjent med det kulturelle mangfoldet på avdelingen.Vi er så heldige å ha en mangfoldig barnegruppe i år, med barn (og røtter) fra ulike land. Dette er noe vi syns er utrolig spennende å jobbe med. Barnehagen er nemlig en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn, og det mangfoldet som finnes i det norske samfunnet gjenspeiles i barnehagen. Det er viktig å ta utgangspunkt i det mangfoldet som omgir barna, og lære dem at alle mennesker er forskjellige og ser forskjellige ut. Vi ønsker å skape et miljø på avdelingen hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. For det å belyse ulikheter og det som er felles kan gi forståelse og innsikt.

Vi er godt i gang med prosjektet vårt, og har startet med at alle barna lager hvert sitt familiehus. På denne måten får barna vise frem hvem deres familie er, hvem bor i deres hus og hvem som er deres nærmeste. Disse familiehusene skal skal vi jobbe med i uken som kommer, presentere for hverandre og pryde veggene våre på avdelingen en god stund fremover. For oss er det viktig at alle barna skal møte noe kjent fra sine kulturelle/språklige røtter i barnehagen. Vi viser interesse for de ulike språkene som snakkes, vi introduserer barna for sang og musikk på ulike språk, vi forteller eventyr og fortellinger fra ulike kulturer. Vi henger opp bilder og flagg på veggen som representerer mangfoldet. Vi skal fremover i prosjektet blant annet lage mat fra andre land, og fordype oss i Sri Lanka som er landet årets forut aksjon handler om. På denne måten legger vi til rette for spennende og lærerike kulturmøter, og samtidig bli mangfoldet brukt som en ressurs i det pedagogiske arbeidet vårt. Vi gleder oss til veien vider i prosjektet!

Derfor er turer viktig for oss med de små barnaDenne uken har vi hatt to flotte turer rundt i barnehagens nærmiljø. Vi har kjørt «bussen» (seksmannsvogn) til barnas store fryd og glede. Barna sitter og følger entusiastisk med på alt som kommer forbi på vår vei. Gledelige utrop, hilsinger til trikk, lastebil og buss, latter og «se der!», «Hva er det?» er som en gjennomgående team-musikk til turene våre. Barna peker på og benevner det de ser, stiller spørsmål og gjentar når vi voksne forteller. Vi leter frem ordene sammen og utvider barnas ordforråd og ordforståelse. Anerkjennende kommunikasjon, utviding av barnas uttrykk og gode samtaler om smått og stort preger turene. Å gå på tur i byen er for barna noe helt annet enn det er for oss. De finner skatter langs veien, oppdager små og store detaljer og opplever byens gater til det fulle. Det er spennende som voksen å få være med på barnas opplevelse, undring, vitebegjær og ulike oppdagelser i det som for oss gjerne oppleves som dagligdags. Når vi forteller barna at det er tid for tur er det full jubel blant dem som får være med. Turer med småbarn innbyr til oppdagelser, undring, lek, læring, motoriske utfordringer, mestring og fantasi sammen med gode venner. Naturen og nærmiljøet yrer av liv, og det gjør barna også, som sanser og erfarer med hele seg. Turen i seg selv er målet for småbarn, og en forbipasserende hund eller politibil kan være kilde til stor undring og glede.

Lek i nærmiljøet og i naturen gir barna både naturopplevelser, kreativitet, kroppsbeherskelse og sanseinntrykk. Barn som får anledning til å leke i et variert utemiljø får bedre koordinasjon, bedre balanse og bedre orienteringsevne enn barn uten slike muligheter. Barna blir også mer kreative og flinkere til å samarbeide. Når vi flytter leken utenfor barnehagens område, gir den oss en utvidet læringsarena – hvor barna i enda større grad får utviklet sine grov- og finmotoriske ferdigheter. Når vi går på tur, bruker vi alltid god tid. Veien til målet er like viktig som å nå målet, og det er ikke alltid vi går så veldig langt. Vi stopper langs veien, og tar oss god tid til undring og fabulering rundt ting som opptar barna. Samtidig er turene med på å bygge relasjoner mellom barna i tillegg til at de styrker fellesskapsfølelsen i gruppa. Derfor er turer viktige for oss.

Nærmiljøet vårtPå onsdag dro vi på Rød avdeling på en fantastisk tur til St.Hanshaugen. Været var virkelig på vår side og det var god stemning i gruppa når vi tuslet rolig opp til toppen av St.Hanshaugen i høstsola. Vi lekte lenge rundt utebassenget hvor det oppstod ulike balanseleker og spennende oppdagelser. Etter å ha laget våte fotspor og håndflater på de varme steinhellene, tok vi frem mat og satte oss ned med en flott utsikt over store deler av Oslo. Barna koste seg og vi lekte gjettelek hvor en beskrev hva man så også skulle resten gjette hva.

Vi fikk også hilst på flere hunder og samtalte rundt at den beste måten å hilse på hunder er å sette seg ned på huk og strekke frem hånda. Så kan hunden selv bestemme om det vil hilse på eller ikke.  

Etter en koselig måltid gikk vi ned til lekeplassen som er nedenfor scenen. Her lekte vi restaurant, vi husket, vi rullet ned bakken, vi satt på det spinnende lekehjulet, vi balanserte på line og vi spiste frukt. Det var mye latter og smil å se blandt barna på denne turen. Dette tok barna med seg når vi gikk tilbake til barnehagen og stemningen var positiv resten av dagen.  Vi er heldige som har så mange fine tur-destinasjoner rett utenfor barnehagen. Ved å leke i og bruke nærmiljøet, får barna en tilknytning til stedet de hører hjemme. De lager hele tiden lekerom i by-rommet, som vi voksne ofte ikke ser. De ser muligheter fremfor begrensinger i møtet med rom. De oppdager stadig nye små steder, gjerne hvor de har vært før, og på denne måten utvikler barna også identitet i forhold til eget nærmiljø. 

FORUT prosjekt- likheter og forskjeller

Denne uken har vi på Grønn sett film fra Sivitas morgenrutiner i Sri Lanka og snakket om likheter og forskjeller hva en selv gjør hjemme om morningen. Vi har lest historier fra Sivitas skolehverdag og om barns rettigheter. Vi har snakket om barnekonvensjonen og alle barn har rett til mat og drikke, hvile, skolegang og medisinsk hjelp om de blir syke. Vi undrer oss veldig over hvorfor det er så skjevt fordelt i verden og at vi er veldig heldig som har så mye olje utenfor kysten vår som vi kan selge til resten av Verden.

Vi har vært på biblioteket og skaffet oss en flaggbok som har blitt godt brukt denne uken. Vi har funnet flagg som representer både barn og voksne på grønn. Vi har plukket ut flagg vi liker og hvorfor og noen har også tegnet noen av flaggene fra boken. Vi har sett enorm stolthet hos alle barna da vi finner sitt eget flagg, «dette er mitt flagg», enten om det er det norske eller det italienske. Vi ser at det vekker identitetsfølelsen til barna samt en nysgjerrighet på andres nasjonaliteter og flagg. Det er virkelig spennende og gøy å se engasjementet blant barna. Vi hadde en skolegutt innom på besøk som lurte svært på hva vi holdt på med, da vi spurte om de hadde om flagg på skolen svarte han nei, da var det en av guttene som svarte veldig stolt «Neivel, men i her i barnehagen har vi om flagg og det er veldig gøy».
Vi gleder oss til å se hvor prosjektet tar oss videre.

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap»
(Rammeplanen, 2017)

søndag 2. september 2018

Konstruksjonslek med Plus Plus brikker
Rød avdeling fikk denne uka en stor ny eske med pluss-pluss brikker. Det ble umiddelbart en kjempepopulær bordaktivitet. Barna utforsket brikkene, de samarbeidet, samtalte om hva de ville lage, og det var god stemning rundt bordet. Med slike aktiviteter ser vi at barna slapper av, de konsentrerer seg, koser seg, og lærer i fellesskap. Det blir en ro, og fine samtaler rundt bordet om hva barna har laget. Vi ser at i denne type lek kan alle opplever mestring og utvikle finmotorikk. Vi ser frem til mye moro fremover med farger, mønstre og spennende byggverk med de nye brikkene våre!

torsdag 30. august 2018

Tilvenning, lek og bygging av relasjoner hos småbarnaTilvenning og lek i små grupper har denne uken gitt oss mange gode opplevelser sammen. Barna har deltatt i arrangert lek sammen med oss voksne, men den spontane leken med barnas initiativ har vi desto mer av! Barna er kreative og nysgjerrige, og bruker fantasien sin til å sette i gang ny lek sammen med hverandre. De store duploklossene har vært både tårn, mur, balanseringsline, vei og labyrint. Samarbeid og godt samspill har virkelig blitt synlig nå når barna har blitt enda bedre kjent! De finner sin måte å kommunisere og leke sammen på, og det er veldig gøy å se. Vi snakker om fargene, tallene, benevner leker og får gode samtaler rundt det vi omgås og interesserer oss i. Uteleken bygger også relasjoner og styrker gruppen. Gjennom å herje, hoppe, le og kaste oss ned på madrassen ble vi godt kjent med hverandre, innenfor utforskende rammer

Kreative rom av gjenbruksmaterialerI barna på Blå avdeling sin leke- og fantasiverden ser vi at kjøretøy er en stor hit akkurat nå. Leken deres er full av kranbiler, politibiler, helikoptre, båter, busser og tog. Og akkurat denne interessen blant barna hadde vi lyst til å spille videre på. Vi fikk derfor en ide om å lage en stor bil som kunne være med å forme lekemiljøet deres. Og en gammel hylle ble utgangspunktet for vårt nye kjøretøy. Barna var med å malte den og sammen snakket vi om hva vi trengte av materialer for å få den til å ligne mer på en bil. Et ratt måtte vi ha, og hjul selvfølgelig, bilen trengte også lys og eksosrør, mente barna. Så da var det bare å sette i gang. Vi tok turen over til Fretex og der fant vi noen gamle gjenbruksskatter til vårt lille bilprosjekt. Vi fant blant annet kransekakeformer som ble til bilhjul og et gammelt lekeratt som vi festet på bilen. Barna var med i hele prosessen og vi ble strålende fornøyd med resultatet og ungene har allerede vært på flere spennende kjøreturer!
Ved å la barna være med på å skape noe av gjenbruksmaterialer så gir vi dem en begynnende forståelse for hva bærekraftig utvikling er. Ved å se med nye øyne på gjenbruksmateriale og omskape dette i kreative prosesser, så får vi fram det som er vakkert og verdifullt i avfall, som ellers bare hadde blitt kastet, dette er viktig læring for barna.

Vi ønsker at rommene i barnehagen skal inspirere til kreativitet, stimulere barnas fantasi og gi barna lyst til å leke i det de kommer inn i rommet. Og gjennom at barna får ta del i kreative prosesser, slik som de har i dette lille bilprosjektet, så skapes det automatisk en viktig følelse av tilhørighet på avdelingen, da de faktisk er med på å påvirke og medvirke i sin egen hverdag. Dette er barnas rom og deres lekemiljø, og det er en selvfølge at de få bidra til å skape de rommene som interesserer nettopp dem. Samtidig er det ekstra stas å bruke det de selv har vært med på å utforme

Mestring når man begynner på store-barns avdeling
Noe av det aller beste med å jobbe med barn er å se dem når de mestrer noe. Det skal ikke mye til, bare litt motivasjon og tilrettelegging. Bare gi dem den siste dytten.
I løpet av uken har vi sett flere barn som lyser opp rom og uteplassen når de opplever mestringsfølelsen. Et av høydepunktene var ved et av måltidene hvor det ble helt stille når alle skulle smøre maten sin. Alle konsentrerte seg virkelig for å klare selv, og med litt oppmuntring og påminnelse om «hvordan gjør man dette igjen?» så var det to av gutta som plutselig hevet hodet og utbrøt nærmest i kor «Egil! Se, jeg har klart å smøre brødskiva helt selv!».
Det er ikke bare ved matbordet mestringsfølelsen kommer frem, det er også etter at de har klart å ta riktig sko på riktig fot, det er etter å ha besteget klatretårnet eller bygget tidenes bondegård. Man lærer gjennom. Å lære er å gjøre seg erfaringer i prosessen til å mestre nye ting og tilegne seg nye kunnskaper. Mestringen øker barnas selvtillit, gir erfaringer og motivasjon til å løse andre utfordringer. Den støtten, oppmuntringen og tilretteleggingen som vi i barnehagen gir barna er avgjørende for mestringsfølelsen. Det er også en hårfin balanse i det å finne oppgaver som er utfordrende nok, men samtidig ikke for vanskelige.
Det er ikke bare det å lære seg nye ferdigheter som er viktig. Erfaringen i at man ikke alltid kan klare noe på første forsøk, men må prøve igjen er viktig. Det å ha troen på seg selv. Man lærer også betydningen av å være konsentrert og følge råd fra noen som vet hva som skal til. Det å mestre noe sammen skaper tillit og er en faktor til et bedre samspill mellom barn og voksne.

«Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.»
                                   - Rammeplan for barnehagen

Maxibarna og organiserte bordaktiviteter

Denne uken har vi på grønn avdeling virkelig tatt tak i fargeblyanten. Vi ser at det flere av barna som elsker og tegne, men også noen som er usikre på blyantgrepet eller bare velger bort tegning i det store og hele. Vi har satt fokus på å skape forutsetning for mestring for alle, så vi har kopiert ut en del fargeleggings ark. På denne måten kan alle delta ut i fra sitt eget nivå og samtidig føle mestring og felleskapet rundt bordet. Fargeleggingsarkene er barna selv med å velge ut og skrive ut slik at de får et eierskap til selve prosessen. Å kunne tegne er ingen selvfølge og det er noe som må øves på over tid. Gjennom tegningen får barn også kommunisert og uttrykt seg på en annen måte. Leken kommer i stor grad frem i tegningene til barn, den livsviktige leken. Det er gjennom leken barn lærer og setter hendelser i systemer. Enten det er selvopplevde, observerte eller hentet fra fantasien. Å kunne leke gjennom et kunstnerisk uttrykk er i seg selv meningsfylt og gledskapene, men det gjør at vi også får mer tilgang til tankene til barna og hva som opptar dem. Derfor vil vi fortsette og rydde plass til fargelegging og tegning i tiden fremover. Og jo bedre man mestrer blyanten, jo lettere vil også bokstavene ta form når skolen står for tur. Vi øver også på å kjenne igjen sitt egen navnbilde og skrive navnet på tegningen med «øvelappen», som nevnt tidligere.

«Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som
lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.»

 (Rammeplanen for barnehager 2017)

Barna har også alle fått sitt eget navn skrevet på en laminert lapp. Den kan de ta med seg når de øver seg på å skrive navnet sitt på kunstverkene sine, eller bare har lyst til å øve. Navnene står også på veggen også slik at de blir kjent med ordbildet av sitt eget navn. Det er også ferdig klippet bokstaver som de selv kan lime og lage ord med.