mandag 18. april 2016

Vårlek


Naturforskere og begrepslæringNaturforskere på gul avdeling har undersøkt larven og meitemarken denne første uka i prosjektet. De taktile sansene har vært i stor aktivitet, vi har gravd i jorda, kjent på meitemarken som kravler i hånda, og luktet på våren sin anmarsj. Vi har snakket litt om hva insektene spiser og hvor de bor. Barna er styrt av selve oppdagelsen og glede. Når barna er sammen i slike undringsprosesser sammen med de voksne, får de hjelp til å beskrive og sette ord på det de ser, og finner. Slik jobber vi med å utvide ordforrådet. Barna får en større forståelse av ordene og meningsinnholdet i begrepene, og slik kan vi bruke disse opplevelsene og erfaringer i naturen som inngangsport. Vi er også opptatt av å bruke naturfaglige begreper sammen med barna. Bytte ut ord som "pippip" med meis, eller skjære.

De små store hverdags øyeblikkeneDenne uken var de yngste barna på tur til slottsparken med Linda og Helene. Solen skinte, mat var pakket med i sekken og vi skulle se etter vårtegn, blomster og fugler. Fremme i slottsparken møtte vi på en måke, som ikke var det minste menneske-sky, vi fikk studert den på nært hold og barna fulgte ivrig med når den fløy over hodet på oss. Når det var tid for å spise matpakken vår inviterte måken seg selv i selskapet og vi fikk mulighet til å studere den enda nærmere. Vi fant også ut at måker ikke er sære i matveien, da den med stor iver prøvde seg på å spise opp pakken med våtservietter. Barn har en egen evne til å observere og være nysgjerrige på omgivelsene, dette må vi voksne søke å finne frem i oss selv og ta del i undringsprosessene til barna.

Vi fikk også selskap av en liten hund med en ball i munnen. Vi satte oss ned på bakken og hunden kom bort, la ballen foran bena på barna. Eieren slapp hunden løs og barna fikk kaste ballen på tur, hunden løp å hentet den og kom tilbake med den til barna som hvinte av glede. Det å gi barn positive opplevelser med dyr er viktig og kan by på mye læring. Barna viser omsorg, empati og må tilpasse oppførselen sin ut i fra hva dyret ønsker og tåler. Det var med lange blikk vi sa hadet til hunden som motvillig måtte bli med eieren sin videre. 

torsdag 14. april 2016

Mer fuglekikking med en fugleekspert på laget


I uken som var hadde vi en flott naturopplevelse, da vi dro til Østensjøvannet med fugleksperten Hans. Barna hadde gledet seg veldig, og vi hadde på forhånd samtalt en del om hva vi lurte på om fugler, og snakket om spørsmål som vi kunne stille. Hans møtte oss nede ved Rådhuset, hvor vi skulle ta bussen. Barna var veldig ivrige etter å bli bedre kjent med han, og det var stor diskusjon om hvem som skulle få sitte ved siden av han på bussen. Hans hadde tatt med seg en stor sekk og barna var veldig nysgjerrige på hva som kunne være oppi der. Han fortalte at det var en overraskelse og at de skulle få vite det når de kom frem.  På bussen spurte barna Hans om hvor han bodde, hvor gammel han var, hvordan han hadde blitt en fuglekspert og om han røyket..

Da vi kom frem til Østensjø samlet Hans alle barna, og fortalte dem at nå skulle vi ha en konkurranse hvor alle som klarte den skulle få en overraskelse. Vi skulle spille fuglebingo, alle fikk utdelt et ark med 12 forskjellige fuglearter. Her skulle vi lete på området, og krysse av på arket når vi hadde sett fuglene som var avbildet på arket. Når vi hadde fått tre på rad ropte vi bingo og om vi fant alle skulle vi rope superbingo. Dette syns barna var kjempe gøy!  Alle fikk bingo og etter at arkene var samlet inn var det premietid.  Overraskelse- premien var at alle skulle få lov til å se i et stort fugleteleskop som Hans hadde tatt med seg. Dette var nok det største høydepunktet under hele turen. Barna har på de tidligere turene observert  andre fugle- kikkere, som har både store kikkerter og teleskoper, og de har vært ganske misunnelige.  Nå skulle de endelig få prøve et!

Etter at vi hadde brukt lang tid på å se i fugleteleskopet fant vi en fin gress bakke der vi kunne spise lunsjen vår, og vi kunne stille alle fuglespørsmålene våre. Her fikk barna svar på alt fra hvordan fugler kan fly, puste under vann, hva en trekk fugl er m.m.  Så avsluttet vi turen med at barna tegnet tegninger av fuglene de så, og alle ble gitt som gave til Hans som takk for turen.


I etterkant av turen under et barnemøte, snakket vi om og så på bilder fra turen. Barna hadde lært masse og hadde reflektert mye over det de hadde lært og opplevd.  Her fikk barna gjenoppleve og fortelle opplevelser de hadde hatt under turen.

tirsdag 12. april 2016

Majorgruppen på tur til Botanisk hageUtforsking av Skrukketroll og andre småkryp


Et lite barn på tur på uteplassen er «her og nå» -barna saumfarer bakken rundt seg på jakt etter noe spennende. Denne dagen oppdaget vi skrukketrollet. Vi skal i tiden fremover på blå avdeling fordype oss i småkrypene og deres verden, og har i den anledning innhentet bla bøker, forstørrelsesglass og lupe. Vi skal ta bilder, reflektere, undre, ha samlinger og lese bøker om småkrypene. Ved å fordype oss i det som er rundt oss i naturen kan vi hjelpe å fremme empatiske holdninger for dyr og insekter til barna. 

Barna allerede veldig interessert og opptatt av de småkrypene de oppdager rundt seg, og flere av barna bruker store deler av utetiden på å lete og utforske de ulike områdene på uteområdet. Det som er morsomt er at disse oppdagelsesferdene og utforskningen springer ut av barna selv. Begeistret kommer de løpende om de har funnet noe spennende som de ønsker å dele med oss, og hittil har vi funnet både skrukketroll, edderkopp, mark og ulike blomster

Med nye verktøy og materiale får barna nye erfaringer og lærer nye metoder for å studere både insekter og planter, og det er utrolig spennende.

Ønsket om å finne ut av, forstå og oppdage nye ting er sterkt. Det springer ut av en indre motivasjon, lyst og er lystbetont. Måten vi møter barna i deres utforskning og måten vi imøtekommer og responderer på deres oppdagelser, kan bidra til økt motivasjon og interesse for denne aktiviteten. Det er derfor viktig for oss å møte barna med begeistring, et forsker syn, og en like stor nysgjerrighet som barna har. 

torsdag 7. april 2016

Fuglekikking ved ØstensjøvannetPå maxigruppen skal barna en periode studere fugler, lære mer om de ulike artene, og deres egenskaper.. Vi ønsker å skape engasjement og undring rundt fuglelivet ved å opplever ulike fugler på nært  hold. Østensjøvannet er en av Norges rikeste innsjøer når det gjelder vann og sump-vegetasjon, noe som danner grunnlaget for et rikt dyre og fugleliv. 

Da vi kom fem oppdaget vi en mengde  forskjellige fuglearter. Barna matet dem, slik at de kunne studere dem nærmere. De hadde mange spørsmål og refleksjoner vi kunne ta tak i. Spørsmål som dukket opp var, Hvordan ser man forskjell på gutt og jentefugler? Kan alle fugler fly? Hvordan flyr de, og flyter på vann? Liker alle fugler å spise brød? Legger alle fugler egg? 

Fremover på de neste turene våre skal barna ta bilder av de ulike  fuglene vi ser, og vi skal lærer oss navn og hvor fuglene har habitat. Vi skal også lære oss hvordan man kan skille de vanligste fuglene fra hverandre. Vi kommer til å lage fuglematere som vi kan ha med på tur, og snekre fuglekasser i barnehagen. Vårt mål og ønske er at det å hjelpe fuglene er et godt utgangspunkt for å skape interesse for og tilegne seg kunnskap om naturen, utvikle forståelse for bærekraftig utvikling og respekt for liv.