torsdag 27. september 2018

Mangfold i barnehagen


I vårt pågående prosjekt på Blå avdeling har vi valgt å ha fokus på å bli kjent med det kulturelle mangfoldet på avdelingen.Vi er så heldige å ha en mangfoldig barnegruppe i år, med barn (og røtter) fra ulike land. Dette er noe vi syns er utrolig spennende å jobbe med. Barnehagen er nemlig en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn, og det mangfoldet som finnes i det norske samfunnet gjenspeiles i barnehagen. Det er viktig å ta utgangspunkt i det mangfoldet som omgir barna, og lære dem at alle mennesker er forskjellige og ser forskjellige ut. Vi ønsker å skape et miljø på avdelingen hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. For det å belyse ulikheter og det som er felles kan gi forståelse og innsikt.

Vi er godt i gang med prosjektet vårt, og har startet med at alle barna lager hvert sitt familiehus. På denne måten får barna vise frem hvem deres familie er, hvem bor i deres hus og hvem som er deres nærmeste. Disse familiehusene skal skal vi jobbe med i uken som kommer, presentere for hverandre og pryde veggene våre på avdelingen en god stund fremover. For oss er det viktig at alle barna skal møte noe kjent fra sine kulturelle/språklige røtter i barnehagen. Vi viser interesse for de ulike språkene som snakkes, vi introduserer barna for sang og musikk på ulike språk, vi forteller eventyr og fortellinger fra ulike kulturer. Vi henger opp bilder og flagg på veggen som representerer mangfoldet. Vi skal fremover i prosjektet blant annet lage mat fra andre land, og fordype oss i Sri Lanka som er landet årets forut aksjon handler om. På denne måten legger vi til rette for spennende og lærerike kulturmøter, og samtidig bli mangfoldet brukt som en ressurs i det pedagogiske arbeidet vårt. Vi gleder oss til veien vider i prosjektet!

Derfor er turer viktig for oss med de små barnaDenne uken har vi hatt to flotte turer rundt i barnehagens nærmiljø. Vi har kjørt «bussen» (seksmannsvogn) til barnas store fryd og glede. Barna sitter og følger entusiastisk med på alt som kommer forbi på vår vei. Gledelige utrop, hilsinger til trikk, lastebil og buss, latter og «se der!», «Hva er det?» er som en gjennomgående team-musikk til turene våre. Barna peker på og benevner det de ser, stiller spørsmål og gjentar når vi voksne forteller. Vi leter frem ordene sammen og utvider barnas ordforråd og ordforståelse. Anerkjennende kommunikasjon, utviding av barnas uttrykk og gode samtaler om smått og stort preger turene. Å gå på tur i byen er for barna noe helt annet enn det er for oss. De finner skatter langs veien, oppdager små og store detaljer og opplever byens gater til det fulle. Det er spennende som voksen å få være med på barnas opplevelse, undring, vitebegjær og ulike oppdagelser i det som for oss gjerne oppleves som dagligdags. Når vi forteller barna at det er tid for tur er det full jubel blant dem som får være med. Turer med småbarn innbyr til oppdagelser, undring, lek, læring, motoriske utfordringer, mestring og fantasi sammen med gode venner. Naturen og nærmiljøet yrer av liv, og det gjør barna også, som sanser og erfarer med hele seg. Turen i seg selv er målet for småbarn, og en forbipasserende hund eller politibil kan være kilde til stor undring og glede.

Lek i nærmiljøet og i naturen gir barna både naturopplevelser, kreativitet, kroppsbeherskelse og sanseinntrykk. Barn som får anledning til å leke i et variert utemiljø får bedre koordinasjon, bedre balanse og bedre orienteringsevne enn barn uten slike muligheter. Barna blir også mer kreative og flinkere til å samarbeide. Når vi flytter leken utenfor barnehagens område, gir den oss en utvidet læringsarena – hvor barna i enda større grad får utviklet sine grov- og finmotoriske ferdigheter. Når vi går på tur, bruker vi alltid god tid. Veien til målet er like viktig som å nå målet, og det er ikke alltid vi går så veldig langt. Vi stopper langs veien, og tar oss god tid til undring og fabulering rundt ting som opptar barna. Samtidig er turene med på å bygge relasjoner mellom barna i tillegg til at de styrker fellesskapsfølelsen i gruppa. Derfor er turer viktige for oss.

Nærmiljøet vårtPå onsdag dro vi på Rød avdeling på en fantastisk tur til St.Hanshaugen. Været var virkelig på vår side og det var god stemning i gruppa når vi tuslet rolig opp til toppen av St.Hanshaugen i høstsola. Vi lekte lenge rundt utebassenget hvor det oppstod ulike balanseleker og spennende oppdagelser. Etter å ha laget våte fotspor og håndflater på de varme steinhellene, tok vi frem mat og satte oss ned med en flott utsikt over store deler av Oslo. Barna koste seg og vi lekte gjettelek hvor en beskrev hva man så også skulle resten gjette hva.

Vi fikk også hilst på flere hunder og samtalte rundt at den beste måten å hilse på hunder er å sette seg ned på huk og strekke frem hånda. Så kan hunden selv bestemme om det vil hilse på eller ikke.  

Etter en koselig måltid gikk vi ned til lekeplassen som er nedenfor scenen. Her lekte vi restaurant, vi husket, vi rullet ned bakken, vi satt på det spinnende lekehjulet, vi balanserte på line og vi spiste frukt. Det var mye latter og smil å se blandt barna på denne turen. Dette tok barna med seg når vi gikk tilbake til barnehagen og stemningen var positiv resten av dagen.  Vi er heldige som har så mange fine tur-destinasjoner rett utenfor barnehagen. Ved å leke i og bruke nærmiljøet, får barna en tilknytning til stedet de hører hjemme. De lager hele tiden lekerom i by-rommet, som vi voksne ofte ikke ser. De ser muligheter fremfor begrensinger i møtet med rom. De oppdager stadig nye små steder, gjerne hvor de har vært før, og på denne måten utvikler barna også identitet i forhold til eget nærmiljø. 

FORUT prosjekt- likheter og forskjeller

Denne uken har vi på Grønn sett film fra Sivitas morgenrutiner i Sri Lanka og snakket om likheter og forskjeller hva en selv gjør hjemme om morningen. Vi har lest historier fra Sivitas skolehverdag og om barns rettigheter. Vi har snakket om barnekonvensjonen og alle barn har rett til mat og drikke, hvile, skolegang og medisinsk hjelp om de blir syke. Vi undrer oss veldig over hvorfor det er så skjevt fordelt i verden og at vi er veldig heldig som har så mye olje utenfor kysten vår som vi kan selge til resten av Verden.

Vi har vært på biblioteket og skaffet oss en flaggbok som har blitt godt brukt denne uken. Vi har funnet flagg som representer både barn og voksne på grønn. Vi har plukket ut flagg vi liker og hvorfor og noen har også tegnet noen av flaggene fra boken. Vi har sett enorm stolthet hos alle barna da vi finner sitt eget flagg, «dette er mitt flagg», enten om det er det norske eller det italienske. Vi ser at det vekker identitetsfølelsen til barna samt en nysgjerrighet på andres nasjonaliteter og flagg. Det er virkelig spennende og gøy å se engasjementet blant barna. Vi hadde en skolegutt innom på besøk som lurte svært på hva vi holdt på med, da vi spurte om de hadde om flagg på skolen svarte han nei, da var det en av guttene som svarte veldig stolt «Neivel, men i her i barnehagen har vi om flagg og det er veldig gøy».
Vi gleder oss til å se hvor prosjektet tar oss videre.

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap»
(Rammeplanen, 2017)

søndag 2. september 2018

Konstruksjonslek med Plus Plus brikker
Rød avdeling fikk denne uka en stor ny eske med pluss-pluss brikker. Det ble umiddelbart en kjempepopulær bordaktivitet. Barna utforsket brikkene, de samarbeidet, samtalte om hva de ville lage, og det var god stemning rundt bordet. Med slike aktiviteter ser vi at barna slapper av, de konsentrerer seg, koser seg, og lærer i fellesskap. Det blir en ro, og fine samtaler rundt bordet om hva barna har laget. Vi ser at i denne type lek kan alle opplever mestring og utvikle finmotorikk. Vi ser frem til mye moro fremover med farger, mønstre og spennende byggverk med de nye brikkene våre!