torsdag 4. oktober 2018

Bærekraftige ideer i barnehagenSammen med barna har vi laget egne plasser med egen kreative pose. Posene har barna selv satt sitt eget kreative uttrykk på samt skrevet sitt eget navn. De bærekraftige posene skal fylles med kunstneriske skatter barna lager i barnehagen. De har også en plass å legge fra seg egne eiendeler som er med i vårt selvstendighets fokus oppe på rød/grønn avdeling. Dette setter også fokus på bærekraft og verdien i det vi lager og eier. 


mandag 1. oktober 2018

Identitet og familen
Familiehusene begynner å bli ferdig og de har virkelig blitt populære. Barna er tydelig nysgjerrige på hverandres bilder. I samlingsstund denne uken har barna fått presentere sitt eget hus, og vi har pratet om hvem vi er og familien vår.


Vi har et fokus på å styrke hvert enkelt barns identitet. Identitet er veldig nært knyttet til spørsmålene «hvem er jeg» og «hvor hører jeg til» og det å føle tilhørighet er et grunnleggende behov hos mennesket. Det å få identitets bekreftelse handler om å få anerkjennelse for den du er og de ressursene du har med deg. For å klare dette må vi være voksne som møter forskjellighet med nysgjerrighet og åpenhet. Vi må gi alle barna en positiv bekreftelse på seg selv og hvor de kommer fra. Vi må hjelpe alle barn til å føle tilhørighet og finne sin plass i gruppa, samt skape gode relasjoner på tvers av kjønn, religion, språk, nasjonalitet og ulike typer familieformer. Og denne uken har vi hatt et spesielt fokus på å synliggjøre familiemangfoldet i barnegruppa og samfunnet.
I rammeplanen for barnehagen står det at: «Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.»
Vi tenker at å snakke med barna om ulike familieformer er en del av jobben som må gjøres for å sikre en god og trygg hverdag for alle. At alle barn kjenner igjen sin egen familieform når begrepet familie dukker opp i barnehagen er viktig og nødvendig for at barna opplever at de er et sted man er trygg og inkludert, som den man er med den familien man hører til. Om barnet har en mor og far, eller vokser opp med to mødre eller kun en mamma, så gjør vi en viktig jobb i å naturliggjøre mangfoldet på en likeverdig og positiv måte. I tillegg er det viktig at alle barn lærer om det mangfoldet som finnes utenom sin egen familie. Det vil bidra til at mangfold blir noe man har et åpent og positivt forhold til.