mandag 23. mars 2015

Påskeverksted


Kunst i FjæraBarna sanket steiner og vi malte ute under åpen himmel på huk. Malte steiner bidro til en litt annerledes kunst utstilling med havet som bakgrunn. Barna setter spor i miljøet, og omgivelsene så litt annerledes ut for de som kom etter.

mandag 16. mars 2015

Vi formgir et eventyr

Barna er veldig opptatt av eventyrene som fortelles i samlingsstundene og de er en stor
inspirasjonskilde i leken. Et av målene våre for prosjektet er nettopp at barna skal bli kjent
med eventyr gjennom lek, knytte vennskapsbånd og utvikle kompetansen innenfor rollelek.
Ved å bygge videre på barnas interesse for eventyrene og legge til rette for at denne leken
utvikler seg, er vi på vei mot disse målene.

Denne uken  har vi hatt fokus på bukkene Bruse og vi  har laget bro, trær, bukker og våre
egne troll. På denne måten får også barna et større eierforhold til eventyret, større
forståelse for de enkelte elementene i det og kan dermed også sette seg bedre inn i de ulike
rollene. Eventyrene gir barna fellesreferanser i leken. De kjenner figurene og karakterene i eventyret
og vet nøyaktig hva som forventes av denne rollen. Dette er en vei inn i rolleleken og gjør at
alle kan være med  på samme grunnlag, både store og små. Gjennom leken med eventyrene
får de kjennskap til rolleleken innenfor en trygg ramme hvor de kjenner rollen og gangen i
historien. Herfra kan de utvikle seg videre, prøve nye roller og miljøer. Rolleleken ha mange
muligheter, man kan være akkurat den man vil, bare fantasien setter grenser

Skogen som læringsarena

Oi, denne skogen var stor! 
Se så stor den er! Det går kjempelangt, helt inn der! 
Å  komme  til  skogen  gir  en  frihetsfølelse  hvor  tid,  sted  og  rom  ikke  finnes.  Det  er 
plass til alle,  området  er stort, gjerder finnes  ikke. Det er pinner, stubber og steiner 
nok,  og uendelig mange  ting og  utforske. De ulike hindringene som naturlig finnes 
her utelukker ingen, alle kan finne prøvelser tilpasset sitt behov og nivå. Det er dette som er så fint med skogen. Den  byr på utfordringer som gir mestringsfølelse, og innbyr til samarbeid som bidrar til fellesskapsfølelsen . Barna samarbeider og hjelper hverandre over hindre,  opp bratte bakker og er med på å dra stokker som er for tunge å bære alene. Disse fellesopplevelsene og mestringen 
de  føler  ved  å  klare  ting  sammen,  gjør  fellesskapet  og  båndene  mellom  barna sterkere. Og ikke minst er skogen en sanseopplevelse i seg selv bare ved å utforskede  mange  ulike  teksturer, farger,  lukter  og  underlag  skogen  inneholder.  Skogen møter barns ulike interesser gjennom sine mange kvaliteter, her er noe for alle. 

SkattekartVi har fått noen hemmelig brev, som forteller oss at det finnes en skatt i Pilestredet park. Vi følger instruksene i brevet, og bestemmer oss for å lage et kart over området, som vi kan bruke til skattekart.

Barnas eget akvarie