mandag 28. august 2017

Den tredje pedagog


De tre siste ukene har seks helt nye, og fem ”gamle” barn blitt kjent med hverandre gjennom lek, samlingsstund, måltid, påkledning, bleieskift og mange andre situasjoner på Gul avdeling i barnehagen. For oss er det viktig at barna får en god relasjon til hverandre. En relasjon som etterhvert kan utvikle seg til gode vennskap. Det er mange faktorer som kan støtte denne relasjonsbyggingen. En faktor er rommet, også kalt ”den tredje pedagog”. Vårt ønske var å skape et miljø som la til rette for felles samspill, møter gjennom materialer og lekene, og nok plass til å tumle, krabbe, gå og rulle.
Små barn leker og utforsker ofte alene, men de er også veldig nysgjerrige på hverandre. De lærer av hverandre gjennom observasjon, herming, lek og samspill, hvor rommet og materialer spiller en stor rolle. Rommets utforming ble derfor nøye planlagt før oppstart. 

Gjennom å åpne opp rommet og tilby få, enkle materialer i større mengder, har vi sett hvor stor rolle dette har hatt for både tilvenningen og relasjonene barna imellom. Barna møtes gjennom materialene som appellerer til lek, sansing, herjing og utforskning. Vi har sett mange fine møter mellom barna. For eksempel en hjelpende hånd over kanten opp i ballbassenget. En trillende ball som kommer i retur til avsenderen. Båtturer med sang. Felles iver, glede og latter med å kaste baller opp i ballbassenget eller ut av det. Og møter som oppstår gjennom biler som ruller over gulvet. Vi har sett samarbeid med å samle sammen alle ballene og med å stable stableklossene. Vi mener at disse valgene som er gjort også er en stor grunn til at det nesten ikke har vært noen konflikter mellom barna. De bryr seg om hverandre og tilbyr trøst hvis noen er lei seg. 

Disse tilvenningsukene har virkelig gått over all forventning. Vi opplever at barna allerede er trygge på oss voksne og nysgjerrige på hverandre. Vi opplever at de leker, utforsker, ler, tuller og tøyser sammen med hverandre, og med oss. Små bånd mellom barna er i ferd med å knyttes. Det har vært utrolig gøy å se hvordan rommet har spilt en viktig rolle i disse små møtene mellom barna.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar