mandag 28. november 2016

RollelekenLek er en svært viktig del av barnas liv og et av hovedfokusene i barnehagen. Rolleleken har begynt å bli en stor del av hverdagslivet på avdelingen, og da spesielt blant de største barna har den blitt ganske kompleks, men vi ser også at de minste har begynt å utvikle rollelek kompetansen sin. I rollelekens verden går barna inn i roller som en annen person og alt er på «liksom». Barn på Blå er om dagen spesielt opptatt av brannmann og politi lek, sykehus, mor-far og baby og kjøkkenlek. Vi ser at grunnlaget for mye av rolleleken er barnas opplevelser og erfaringer fra deres eget dagliglivet. De leker det de har opplevd, erfart og sett med egne øyne.

«Vi må forte oss til sykehuset, jeg har fått lungebetennelse», sier barnet.
Han fortsetter å fortelle at han må ligge i en sykeseng og få medisin, og at det er viktig at folk kommer og besøker han.
Leken utvikler seg til at barna bygger opp et helt sykehus med ulike rom for pasientene. I et hjørne pleies de syke, sprøyter blir gitt i full konsentrasjon og med smertehyl fra pasientene. I den andre enden sitter doktorene å jobber med ulike ting, og utenfor kjører sykebilen som er klar til å bringe inn nye pasienter.

Leken ovenfor er et lite innblikk i barnas fantasiverden, som vi er så heldig å få innblikk i hver dag. Det å gå inn i rollen som en annen person, eller å late som man har rekvisitter som egentlig ikke er tilstede, øker barns forestillingsevne. Forestillingsevnen gjør barna i stand til å ta andres perspektiv og tenke abstrakt. Noe av det viktigste med rolleleken er dens late som-karakter. Det er lov å prøve og feile siden det ikke er på ordentlig. En kan gå ut av rollen og si «men det var bare på lek» og bli møtt med forståelse fra andre barn. På denne måten blir barnet både bedre kjent med seg selv og med barna som er rundt. Rolleleken handler mye om relasjonen til hverandre og samhandling, og den bidrar til å øke barnas sosiale kompetanse, noe som vi setter høyt, da det er en grunnleggende forutsetning for at barna skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar