fredag 18. november 2016

Landart i Pilestredet park
I uken som var tok vi med alle konglene, som vi hadde samlet da vi var på tur til Tonsenhagen, med ned til Pilestredet park. Vi skulle lage landart, og telle hvor mange kongler vi hadde klart å samle. Før vi startet snakket vi sammen om hva vi skulle gjøre og hva vi kunne gjennomføre aktiviteten. Barna diskuterte, ble enige om hva de ønsket å lage, og at det var lurt å telle alle sammen til slutt. De delte seg i to grupper og startet å samarbeide om å lage det de hadde snakket sammen om. Barna satte sammen mange ulike mønstre, og til slutt ble gruppene enige om at de skulle sette mønstrene sammen til et felles uttrykk.

Matematikken i det vi gjorde:
Barn liker å sortere, bygge og lage mønster. De måler, veier og sammenligner i leken. Barn liker å utforske rommet, og seg selv i forhold til rommet. De undrer seg over hva som skjer når de kaster ting ned fra bordet, de kryper under bordet og klatrer opp på stolen. De systematiserer, argumenterer og forklarer. Barn elsker å telle, og de gjøre det ofte. Telling er en av de beste måter å hjelpe barn til å utvikle tallforståelse på, og oppdage viktige tallmessige mønster og sammenhenger. Erfaringer med telling gir et godt grunnlag for senere addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar