mandag 12. mars 2018

Førstehjelp i barnehagen
Hvert år får de ansatte i barnehagen opplæring i førstehjelp slik at de er best mulig rustet hvis uønskede hendelser skulle oppstå. Vi har oppdatert utstyr på huset og i alle tursekker. De ansatte på Grønn avdeling fikk brukt kunnskapen sin forrige uke, da de hjalp en mann som falt om og trengte førstehjelp da de var på tur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar