fredag 3. november 2017

Glede og bevegelse
Miljøet rundt oss oppleves og brukes ulikt av barn og voksne. Mens vi voksne ser objekter for dens funksjon, ser barna på det som noe å utforske. En stol, er ikke bare en stol, men også noe man kan klatre på og hoppe ned fra. En fortauskant kan balanseres på, en stolpe kan man slenge seg rundt og en trapp kan man gå eller krype i, opp og ned flere ganger. Og hvorfor ta den lette veien, når man kan utfordre seg selv og gå i den smale trappen, eller klatre opp de høye trinnene?
Barn utforsker miljøet rundt seg gjennom kroppen sin. Vi er så heldige å ta et variert nærmiljø rundt barnehagen hvor vi kan finne både bakker, ulike trapper, områder med gress, grus og asfalt, fontener og klatrevegger. For barna betyr dette mange ulike motoriske utfordringer. Å løpe bortover på flat mark, er ikke det samme som å løpe nedover en bakke. Å gå opp en smal trapp er heller ikke det samme som å gå opp en bred. Ben og armer må koordineres på forskjellige måter, noe barna gjennom lek og fri utfoldelse i disse områdene får erfare. Ikke bare er dette en øvelse i kroppsbeherskelse, men barna får viktige erfaringer i beregning av hvor mye styrke de trenger til ulike handlinger. De får også erfaringer med avstander og høyder noe som også bidrar til å forstå seg selv i forhold til omgivelsene sine.
På denne måten blir de også kjent med hvordan de kan bruke de ulike objektene som finnes rundt dem, samtidg som at de blir kjent med kroppens muligheter og begrensinger og hvordan bruke den for å oppnå det de ønsker. Barna finner utfordringer ut fra deres nivå, samtidig som de kan bryne seg på noen som er litt mer krevende. Å klare disse hindringene gir stor mestringsfølelse. Stadig blir de tøffere,  hopper fra høyere og høyere kanter og klatrer høyere. Dette er en naturlig utvikling, man vil teste seg selv, man vil finne ut hvor grensene sine går og presse seg litt lengre. For barna er dette først og fremst lek. Det er frivillig og lystbetont. De gjør det fordi det er gøy!
Å løpe sammen, klatre sammen, mestre sammen, støtte hverandre og hjelpe hverandre gir fellesopplevelser som styrker fellesskapet mellom barna. Det er utrolig fint å se og føle dette fellesskapet som kommer så tydelig frem i disse aktivitetene, kanskje spesielt på tur

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar