fredag 3. november 2017

Forming med de minste
I uken som var har vi på Gul utforsket mye innen formgivnings aktiviteter relatert til FORUT-prosjektet vårt. Under prosjektet ønsker vi at barna skal bli kjent og få en førstegangserfaring med dyr som lever i Sri Lanka gjennom samtale, lek, videoklipp, bøker og formingsaktiviteter. Vi har i første omgang hatt fokus på apekatter, påfugler og skilpadder. Barna benevner dyrene ofte, ser på bilder og konkreter som vi har på avdelingen. Under prosjektet ville vi at barna skulle få eksperimentere og oppleve med alle sansene; kjenne, smake, klemme og utforske på nye materialer, farger, overflater og mønstre, og da med hovedvekt på gjenbruksmateriale. Når vi arbeider med kreativiteten så vil barnas kreative prosess alltid stå i fokus foran produktet.

Gjennom kroppslige aktivitetene blir barn kjent med hvilke muligheter materialene byr på, og med sine egne evner som å løfte, vri, dra osv. Verbalspråket og barns kroppslige erfaringer støtter hverandre gjensidig, samtidig som barna gjennom fantasi og kroppslige metaforer skaper koblinger mellom gamle og nye erfaringer. På denne måten forhandler barn nye meninger. Motstand i materialer kan sette i gang problemløsning og kreativitet. Kvaliteten på samspillet mellom barn og voksen er avgjørende for hvilke nye forståelser barne får. Den voksnes holdninger, uttrykt blant annet gjennom kroppsspråket, er grunnleggende for at barns skal kunne føle at det er lov å prøve seg frem innenfor de mulighetene materialene og redskapene byr på. På samme måte er også den voksnes valg av materialer og verktøy av betydning for hvilke typer læring som kan oppståIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar