onsdag 15. november 2017

Barn og bøker

Barna på Blå er veldig glad i å lese og se i bøker. Vi voksne har daglig spontane eller planlagte høytlesningstunder med barna. Det er også populært og sitte å titter i bøker uten en voksen, da ser, snakker og undrer barna seg om alt de ser på bildene. Med utgangspunkt i barnas interesse for bøker har vi nå laget en liten lesekrok på avdelingen. Og vi har i den anledning også måtte snakke med barna om hvordan vi behandler bøker med respekt. I lesekroken har vi satt opp en hylle med de mest populære bøkene og gjort det ekstra hyggelig med puter og tepper på gulvet. Å ha et eget rom å lese i er en stor fordel, da avbrudd og støy ofte kan ødelegger for leseopplevelsen og leseforståelsen. En krok innredet med tanke på lesing gir konsentrasjon og ro rundt aktiviteten.


Å lese for barn har mange positive effekter. Der er med på å skape samhørighet, felles referanser og gode opplevelser mellom barn og voksne. Skriftspråk i bøker har et rikere utvalg grammatiske strukturer, større ordforråd og en tydeligere struktur enn i muntlig hverdagsspråk som barnehagen vanligvis preges av. Et av flere viktig argument for å lese for barn i barnehagen er at barna blir kjent med skriftspråket vårt gjennom lesingen. De utvikler samtidig ordforrådet, setningsstrukturen og sjangerkompetansen sin ved å bli lest for. Og ikke minst ved at vi er engasjerte og leseglade voksne, så er vi med på å fremme barnas egen interesse rundt bøker og bidra til økt leselyst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar