torsdag 30. august 2018

Mestring når man begynner på store-barns avdeling
Noe av det aller beste med å jobbe med barn er å se dem når de mestrer noe. Det skal ikke mye til, bare litt motivasjon og tilrettelegging. Bare gi dem den siste dytten.
I løpet av uken har vi sett flere barn som lyser opp rom og uteplassen når de opplever mestringsfølelsen. Et av høydepunktene var ved et av måltidene hvor det ble helt stille når alle skulle smøre maten sin. Alle konsentrerte seg virkelig for å klare selv, og med litt oppmuntring og påminnelse om «hvordan gjør man dette igjen?» så var det to av gutta som plutselig hevet hodet og utbrøt nærmest i kor «Egil! Se, jeg har klart å smøre brødskiva helt selv!».
Det er ikke bare ved matbordet mestringsfølelsen kommer frem, det er også etter at de har klart å ta riktig sko på riktig fot, det er etter å ha besteget klatretårnet eller bygget tidenes bondegård. Man lærer gjennom. Å lære er å gjøre seg erfaringer i prosessen til å mestre nye ting og tilegne seg nye kunnskaper. Mestringen øker barnas selvtillit, gir erfaringer og motivasjon til å løse andre utfordringer. Den støtten, oppmuntringen og tilretteleggingen som vi i barnehagen gir barna er avgjørende for mestringsfølelsen. Det er også en hårfin balanse i det å finne oppgaver som er utfordrende nok, men samtidig ikke for vanskelige.
Det er ikke bare det å lære seg nye ferdigheter som er viktig. Erfaringen i at man ikke alltid kan klare noe på første forsøk, men må prøve igjen er viktig. Det å ha troen på seg selv. Man lærer også betydningen av å være konsentrert og følge råd fra noen som vet hva som skal til. Det å mestre noe sammen skaper tillit og er en faktor til et bedre samspill mellom barn og voksne.

«Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.»
                                   - Rammeplan for barnehagen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar