mandag 28. mai 2018

Rom for kunst

Denne uken har vi startet å jobbe med en felles skulptur på avdelingen. Til dette bruker vi gjenbruksmateriale og naturmateriale. Noe av det som blir brukt er også ting som barna har funnet i nærområdet når vi har gått på skattejakt. Når boksen med alle skattene kom frem, kjente barna dem straks igjen, og de synes det var veldig gøy å skulle lime skattene våre fast på platen. 

Formingsaktiviteter for små barn kan fort bli voksenstyrt og tanken bak skulpturen vår var at den fullt og helt skulle være barnas skaperverk, uten begrensinger eller regi fra oss voksne. Det var viktig for oss at barna skulle føle at dette var deres, og bestemme selv hva og hvordan. Vi satte derfor av god tid, og tok barna inn i mindre grupper. Her ble de presentert for materialet og hva vi skulle gjøre med det. Barna synes dette var veldig spennende. De undersøkte, kjente på, la ting på platen og tok de av igjen, før de plukket opp en ting og sa at de ville lime akkurat denne tingen fast, akkurat på den plassen.

Barna har tydelige meninger om hvordan det skal se ut, hvilken vei ting skal limes på og hvordan de skal limes. De har klare bilder om hvordan de vil ha det og hvordan det skal se ut. Det er veldig gøy å se skulpturen ta form når barna har fulle regien. Den er ikke ferdig enda. Vi skal jobbe videre med den ut over i neste uke, til hele tavlen er fylt opp, eller til barna ikke ønsker mer. Det blir spennende å følge prosessen videre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar