fredag 1. september 2017

Lek


Hverdagsglimt..
Gjennom leken møter barnet verden og seg selv. Lek er nødvendig for utvikling av kunnskap og ferdigheter. Barn leker når de arbeider, de lærer når de leker og de arbeider når de lærer. Leken er med andre ord barnas største læringsarena!

Lekeverden er en selvfølge for barn og lekfellesskap legger grunnlaget for barns vennskap. Det å delta i lek og få venner legger igjen grunnlaget for barns trivsel og meningskapning i barnehagen.  Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og sine forutsetninger. I leken er det en plass for alle.

Lek kjennetegnes ved at den er kompleks og stadig i endring. Den formes og blir til underveis, det er prosessen og ikke produktet som er det sentrale, og målet i seg selv. I lek legges den vanlige verden til side, det finnes ingen begrensninger, det er lystbetont, kaotisk, frivillig, spontant og ikke målrettet. Leken blir et” språk” barna bruker i møtet med sin virkelighet og en måte å forstå virkeligheten på.

Vi i Dr.brandts ser på leken som det aller viktigste i hverdagen. Leken skal verdsettes og vi ønsker å være en barnehage som hele tiden søker nye veier og ny kunnskap, slik at vi kan være lekende voksne som inspirerer, motiverer og engasjerer til lek, 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar