tirsdag 26. september 2017

Kultur og identitet i barnehagen
Vi er så heldige å ha en mangfoldig barnegruppe i år, med barn fra mange ulike land og kulturer. Dette er noe vi syns er utrolig spennende å jobbe med. Barnehagen er nemlig en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn, og det mangfoldet som finnes i det norske samfunnet gjenspeiles i barnehagen. Det er viktig å ta utgangspunkt i det mangfoldet som omgir barna, og lære dem at alle mennesker er forskjellige og ser forskjellige ut. Vi ønsker å skape et miljø på avdelingen hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. For det å belyse ulikheter og det som er felles kan gi forståelse og innsikt.
Vi er opptatt av å være voksne som med varme, omsorg og humor gir alle barn anerkjennelse. Vi har et fokus på å styrke hvert enkelt barns identitet. Identitet er veldig nært knyttet til spørsmålene «hvem er jeg» og «hvor hører jeg til» og det å føle tilhørighet er et grunnleggende behov hos mennesket. Det å få identitetsbekreftelse handler om å få anerkjennelse for den du er og de ressursene du har med deg. For å klare å dette må vi være voksne som møter forskjellighet med nysgjerrighet og åpenhet. Vi må gi alle barna en positiv bekreftelse på seg selv: Den du er og det du bringer med deg inn i barnehagen er flott og verdifullt! Vi må hjelpe alle barn til å føle tilhørighet og finne sin plass i gruppa, samt skape gode relasjoner og vennskap på tvers av språk og nasjonalitet.
Vi jobber bevisst med at alle barna skal møte noe kjent fra sine kulturelle røtter i barnehagen. Vi viser interesse for de ulike språkene som snakkes, vi introduserer barna for sang og musikk, eventyr og fortellinger fra ulike kulturer. Vi henger opp bilder og flagg på veggen som representerer mangfoldet. Vi lager mat fra andre land og markere ulike høytider.  På denne måten legger vi til rette for spennende og lærerike kulturmøter, og samtidig bli mangfoldet brukt som en ressurs i det pedagogiske arbeidet vårt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar