onsdag 14. september 2016

Konfliktløsning, vennskap og relasjoner som tema i samlingsstunden


Vi har alltid fokus på vennskap og relasjoner i barnehagen. Hvordan man behandler hverandre, viser respekt, inkluderer, og gir omsorg.Vi har den siste tiden hatt samlinger med vekt på typiske situasjoner som kan skje mellom mellom barna; konflikter, utestenging, men også positive handlinger. I dag har Julianne og Marita dramatisert en episode hvor Marita ikke ville dele leken sin med Julianne, noe som barna opplever ofte i sin egen hverdag. Vi stoppet opp underveis, og barna fikk være med å reflektere rundt det de så, og kom med mange gode svar om hvordan konflikten kunne løses. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar