torsdag 9. juni 2016

Kortspill


Barna har i det siste vist stor interesse for forskjellige spill som kubbspill og ulike typer ballspill. Det har også vist stor interesse for kortspill, og bruker mye av utetiden til å sitte i grupper og spille sammen. De har lært seg alt fra Gris ,Idiot, Vri-åtter og Krig. Gjennom kortspill får barna mange nye erfaringer med regelspill. De lærer å tenke taktikk i de forskjellige spillene, de lærer de ulike betydningene kortene har, å følge spilleregler, tape og ikke minst samarbeide. De fleste enkle kortspill forsterker hva barn lærer på skolen. ”Hopp i havet” forbedrer hukommelsen, korrespondanse, og lytting. ”Vri-åtter” og ”Gris” hjelper barn å lære seg og matche farger og tall. Når barn lærer disse enkle kortspillene, utvider de sine horisonter. ”Krig” er et spill mellom flaks og dyktighet. Her lærer barna og ordne kortene fra laveste til høyeste og oppmuntrer dem til å gjøre kvalifiserte gjetninger. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar