mandag 23. april 2018

Barns mange følelsesuttrykk
Denne uken har vi kickstartet prosjektet «Rom for kunst» med å introdusere de fire bildene og tilhørende følelse for barna. Vi har snakket om og reflektert rundt det å være glad, sint, redd og lei seg, og barna har mange fine tanker og erfaringer å dele med oss. Vi ser at fokuset på de fire grunnleggende følelsene treffer barnegruppen vår godt. De er i en alder hvor de tester grenser og har sterk vilje. De har funnet ut at de kan ha egne meninger og en stemme som kan påvirke omgivelsene sine. De utrykker dermed daglig mye følelser, noe som er helt normalt.  

En normal barndom inneholder nemlig mange frustrasjoner, en dose fortvilelse, konflikter som gjør barna sinte og hendelser som kan gjøre dem triste eller redde, og hver dag er også fylt med mange fine opplevelser som gjør dem glade og lykkelige. Barna trenger ofte hjelp til å sette ord på følelser og tanker i disse situasjonene, og vi ønsker derfor at barna skal få bli bedre kjent med egne og andre følelser, tørre å vise dem og mestre å sette ord på dem. Fokus på følelser er nemlig en viktig del av omsorgen vi gir barna deres når de er i barnehagen. Barn trenger å bli kjent med hele følelsesregisteret sitt og de trenger voksne som kan møte følelsene deres og ikke minst anerkjenne dem. Vi vet at følelser henger tett sammen med barns sosiale kompetanse og psykiske helse, og de er derfor viktig å utforske. Vi vil ikke at barna skal føle at de må kvitte seg med sinne, gråt eller frustrasjon, det er en del av det å være et menneske. Vi vil at de skal vite at alle følelser er ok, og at det er både riktig og viktig å kunne uttrykke hva vi føler.


I arbeide med å bli kjent med de fire følelsene denne uken så har barna fått uttrykke seg på «følelsesveggen» vår. Der har de fått tegne ting som enten gjør dem glad, sint, redd eller trist, og deretter har de satt ord på følelsen sin høyt foran gruppa. Vi har også brukt de fire bildene som «følelseskort» i samling, og barna har her fått fortelle akkurat det de vil og deretter plassert historien sin til rett følelse. I uken som nå kommer skal vi fordype oss i følelsen glede og maleriet «Happiness». Barna skal da få utforske kreativiteten sin og lage sitt eget bilde gjennom skapende virksomhet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar