onsdag 18. oktober 2017

Uterommet i barnehagen

Et av satsningsområdene våre er kreative rom, og vi bruker mye tid på å endre og utforme rommene inne etter hvert som interessene og leken til barna utvikler og endrer seg. Forrige fredag brukte vi en del av plandagen på å jobbe med uterommet. Her er det mye morsomt man kan gjøre, og i forkant hadde vi planlagt hva vi skulle lage av gjenbruksmateriale og typiske bruksgjenstander som finnes i alle hjem. Vi laget en musikktavle og en tavle til lek med vann og sand. I tillegg har vi gjort ferdig bilbanen vår og plasset ut kapp i mange ulike størrelser og farger.
Mandagsmorgen var gul avdeling de første ute og vi var spente på hvordan barna ville bruke de nye gjenstandene og materialene. Etter å ha introdusert barna for tavlene ble de tatt i bruk med den samme. Spesielt vann og sand tavlen er populært hos barna på gul avdeling. Denne uken har flere av barna brukt store deler av utetiden ved denne tavlen. Også bilbanen har vært mye brukt og sammen med kapp i forskjellige størrelser har det blitt bygd broer og hus. En ettermiddag bygde vi et hus av kapp. Vi bruke lang tid på å samle inn all kappen vi kunne finne, og lagde en firkant på bakken. Dør og vindu ble satt inn, sammen med en spesiell plass til tv. Når huset var ferdig, samlet vi sammen blader som vi lagde senger av, før vi satt oss ned inni huset og spiste sandkaker.

Samtidig som at vi ønsket å bruke gjenbruksmaterialer til tavlene, ønsket vi også at de skulle legge til rette for samspill mellom barna, noe vi mener at vi absolutt har fått til. Materialene og gjenstandene har fungert som et samlingspunkt og har skapt nysgjerrighet blant barna. De har undret seg og utforsket sammen og prøvd ut ulike måter å bruke materialene og gjenstandene på. Dette har ført til fine samspill mellom barn som ellers ikke leker så mye sammen. Leker og materialer som inviterer til samspill skaper fantasifull lek, mye latter og glede.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar