mandag 20. februar 2017

Omsorg

”Nå tror jeg det er mange sultne mager her!? Før vi skal avslutte samlingsstunden skal vi synge vennskapsangen vår”
Barna sitter i ring på det grønne teppet i samlingsstunden, og de vet hva vennskapsangen går ut på og tar hendene til hverandre.
 ”Når sangen er ferdig kan dere gi kos til begge vennene deres, en kos til hver som sitter på sidene av dere”
”Smil og vær glad for hver dag som går
Så skal du se hvor mange venner du får
Selv om du glemmer at en og en er to
Så må du aldri glemme å være snill og god”

Barna snur seg fra en side til en annen. Suss på kinnet, gode klemmer, smil og latter utveksles.

Alle blir husket, alle blir sett.


For oss på Blå avdeling er dette blitt en daglig avslutning på samlingene våre. I denne sangen blir alle barna sett, alle får en klem og et smil fra vennen sin. I denne sangaktiviteten viser barn og voksne omsorg til hverandre. 

Men lærer barna å gi omsorg av en sangaktivitet?

Mitt svar er nei. Jeg er ikke i tvil om at denne sangen bidrar til at barna blir påminnet i å være snille og gode mot hverandre. Nemlig fordi vi voksne passer på at alle får en klem i løpet av dagen, også ”fremsnakker” aktiviteten. Barna ser opp til oss voksne, tar etter vår adferd og vi er rollemodeller for dem i mange situasjoner. I barnehagen handler omsorg både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Som voksne har vi et ansvar, barna ser og lærer av oss.  Barna observerer hvordan de voksne snakker og omgås hverandre, både verbalt og nonverbalt. På vår avdeling har de ansatte et godt samspill, god kommunikasjon og et lystbetonet arbeidsmiljø som barna helt klart fanger opp. Dette igjen er med på å bidra til at vi kan gjøre vår jobb på best mulig måte i relasjon med barna og være gode omsorgspersoner. 

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i og komme til uttrykk når barn leker, lærer, i stell, måltider og i påkledning. Omsorg har verdi i seg selv.  Et fang å sitte på, en hjelpende hånd - enten i påkledning eller i lekesituasjoner, et vennlig blikk og et smil, en varm velkomst om morgenen eller en hade-kos på ettermiddagen, å være tilstede, plukke opp og spille videre på barnas ideer og engasjement i prosjektarbeid og ikke minst i de spontane hverdagslige øyeblikkene…Det er nok i alle disse situasjonene barna lærer omsorg, nestekjærlighet og vise empati. Å oppmuntre og gi gode tilbakemeldinger til barna på de gode tingene de gjør for og mot hverandre. Hvis et barn blir sett og føler å bli tatt vare på, ser vi igjen at hver og en av dem viser omsorg til hverandre, på hver sin helt unike måte.

Dette er vi så heldige å få se hver dag på blå avdeling, barna viser så mye omsorg for og til hverandre, de trøster hvis noen er lei seg, de vet hva som kan gjøre hverandre glade, de hjelper hverandre, de ler med hverandre,  og det aller viktigste de opplever å være verdifull og en del av en gruppe. Det er i disse relasjonene til hverandre vi har det best. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar