fredag 19. august 2016

Tilvenning og vennskap
Denne uka har vært preget av tilvenning og tilknytning av nye og gamle vennskap. Både gjennom kroppslig og språklig kommunikasjon har barna og de voksne vært tilstede for hverandre. Det er ikke alltid så greit å være ny hvis ikke man blir sett for den man er, eller har en trygg base. Omsorg og inkludering er de viktigste verdiene i barnehagen, og vi vet at vennskap og det å møtes i omsorgrelasjoner er nødvendig for menings-skaping . Det å ha en hånd å holde i, bli møtt av et vennlig tonefall, få en klem og et smil, finne et fang å sitte i under samlingsstunden når man er ny på avdelingen, bli gitt ros og anerkjennelse, bli inkludert i lek, alt er avgjørende for en god start i barnehagen. Denne uka har inneholdt utallige slike situasjoner, både på småbarn og storebarns avdelingene. Og den har vært preget av voksne som har gjort sitt ytterste for at små og store skal gode stunder sammen med matbordet, i sovetiden, i lek, i overgangssituasjoner og på uteplassen.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar