mandag 29. august 2016

Maxigrupper


I maxigruppene holder vi på med å studere barnas anatomi om dagen. Barna skal lage selvportretter til FORUT festivalen, og bruker tid på å studere nesa, øyne, munn osv. Vi snakker om identitet, hvem vi er - hvordan alle mennesker er forskjellige, men samtidig også like. Vi øver på å sitte sammen og konsentrere oss over tid, vi øver på blyantgrep, på å vente på tur, og på å ta imot beskjeder. I pausene leker barna "friminutt"- da leker de fritt frem til Isabel bjeller de tilbake til plassene. Slik øver vi på å være sammen i gruppa og på å ta imot oppgaver. Vi deler oss i to, slik at vi har god tid til oppfølging av hvert barn. Vi gleder oss til de ferdige produktene. Over ser dere første skisse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar