søndag 15. november 2015

Inspirerende rom til lek, trivsel og læring
De voksne i barnehagen har den siste tiden jobbet med å lage inspirerende lekemiljø for barna i barnehagen.

Når barna kommer inn i et rom, skaffer de seg oversikt over rommet. De ser etter muligheter i rommene.  Utvalget av materiell, rekvisitter, verktøy og leker forteller barna hvor de kan være, og hva de kan holde på med. Når alt er lett tilgjengelig, kan barna hjelpe seg selv og hverandre. Rommene blir selvinstruerende og fungerer som «den 3. pedagog».
Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ser på det fysiske miljøet i Dr. Brandts som en viktig ressurs, og vi ønsker å skape rom som bidrar til ny kreativitet, lek og læring. Vi mener at et miljø tilpasset barns behov er under stadig forandring og krever fleksible løsninger, derfor er dette et eviggående prosjekt i barnehagen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar