mandag 21. september 2015

Sanseopplevelser for de minste


Et av målene for Gul avdeling i det nye prosjektet er å gi barna muligheter til å bli kjent med og få erfaringer med ulike formingsmateriell og metoder, der fokuset er på prosessen og ikke produktet.

Vi har startet opp med å lage forskjellige kunstverk. Maling kan by på mange sanseopplevelser og det var tydelig at det var vanskelig å styre nysgjerrigheten rundt hva maling smaker, lukter, hvordan den ser ut og hvordan det kjennes om vi ”griser” malingen rundt i hendene, mellom fingrene og på bordet.


Aktiviteter som dette skaper en opplevelse av å være sammen om noe, noe felles, noe gøy og spennende. En unik opplevelse som deles mellom en liten gruppe barn og en voksen. Dette er igjen med på å bygge opp fellesskapet på gul avdeling, der hvert enkelt barn er en viktig brikke, der hvert enkelt barn har noe å bidra med og blir sett og verdsatt for den de er. Gjennom dette fokuset ønsker vi å være med på skape og støtte oppunder barnas identitets-skaping, jeg er meg og du er deg, selv om vi er forskjellig er vi like mye verdt. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar