onsdag 19. august 2015

Kan jeg få være med på leken?Kan jeg få være med på leken?

Nye barn, nye relasjoner og nye vennskap. Å skape gode leke situasjoner for og med barna er noe av det viktigste vi gjør. Grunnen for at leken er så viktig for oss, er fordi det er det viktigste for barna. Å leke er en av deres måter å uttrykke seg på, bearbeide opplevelser på og en måte å erfare og lære det å skape nære relasjoner med andre barn. Ikke bare er det viktig for oss å leke sammen med barna og være en god lekekamerat og forbilde. Men det er også viktig for oss at barna selv kan ta initiativ til å leke sammen med andre barn. Å ta kontakt, spørre om å få være med, spørre om andre vil være med. Ikke minst å erfare og lære på hvilken måte man tar denne kontakten.
Som voksen i disse situasjonene er ikke målet å bli med i leken, men la barna finne ut av det selv med støtte og veiledning fra oss. Å være i bakgrunnen er en trygghet for barna, samtidig som vi kan steppe inn når det blir vanskelig. Dette handler også om omsorg for andre rundt oss og ta vare på hverandre. Det er sentrale sosiale egenskaper som erfares og læres gjennom disse handlingene. Noe som er viktig både her og nå i lek, men også i alle andre situasjoner hvor man omgås andre mennesker.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar