mandag 15. mai 2017

Barn som mestrer gjennom kroppenVi er opptatt av at barnehagen er en arena hvor vi kan sikre at alle barn får mulighet til å være i bevegelse og fremme motorisk utvikling ved å tilrettelegge et miljøet for alle. Ved å legge til rette for aktiviteter som fremmer motoriske ferdigheter, får barna mulighet til å utvikle seg, og til å oppleve at de mestrer. Å oppleve mestring kan gi bevegelsesglede, bedre selvfølelse og motivasjon for å utfolde seg fysisk. Bevegelsesglede vil si at det er gøy å bevege seg for bevegelsens egen skyld. 

Barn trenger å bevege seg for å skape sammenhenger mellom kropp og hjerne, for å utforske og lære. Bevegelse er selve kjernen i hvordan barn utvikler seg intellektuelt, emosjonelt, sosialt og fysisk. Gjennom bevegelse og sanser lærer barna seg selv og sine omgivelser å kjenne. Barn trenger motoriske ferdigheter som balanse, koordinasjon, oppmerksomhet og utholdenhet for å kunne fungere godt. Et godt motorisk miljø har som mål å gi barna erfaringer med å se, høre, røre, tolke signaler, ta avgjørelser på bakgrunn av sin tolkning. Slik kan de utvikle seg gjennom et godt læringsmiljø med lek og aktiviteter som skaper glede, mestring og motivasjon.   


Når barna leker i barnehagen, så bruker de hele kroppen sin, og de utfordrer seg selv til stadig å greie nye ting. De klatrer, de henger etter armene, de løper, de hopper og de sklir, og vi voksne skal være der for å støtte barna slik at de får lyst til å mestre nye ting. Vi skal passe på at de ikke slår seg, men samtidig motivere dem sånn at de får lyst til å prøve nye utfordringer. Vi ansatte har en viktig rolle for at alle barn oppnår mestring og glede ved å være i bevegelse. Barns aktivitetsnivå henger sammen med de ansattes kunnskap, bevissthet, holdninger, interesser, og hva de prioriterer. De ansatte er dermed en viktig faktor for at barn skal utvikle motoriske ferdigheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar