tirsdag 16. juni 2015

OmsorgDet hentes smukker og bamser, det koses, trøstes og hentes voksne som kan hjelpe. Om et barn snubler kommer det kjapt barn til med en hjelpende hånd og et motiverende ”opp igjen”. Om noen får vondt speiles følelsene i de barna som er rundt. Det settes ord på følelser, som i leverings-situasjoner der det blir noen tårer fordi mamma og pappa skal gå.

Det krangles om leker og konflikter oppstår, men vi blir alltid venner igjen etterpå. Vi tester våre egne og andres grenser, på den måten lærer vi oss selv og andre å kjenne, både som person og som en del av en gruppe. Vi øver på å vente på tur, ta hensyn til hverandre, gi, ta og dele.

Sosial kompetanse er noe som alltid vil prege hverdagen til store og små, egenskaper og evner som er avgjørende for å kunne fungere som en del av en gruppe, men også som enkelt person. Vi verdsetter og har mye fokus på å utnytte hverdagssituasjoner til å formidle og øve på nettopp dette. Det å kunne stå opp for seg selv, det å kjenne på at jeg er god nok, jeg kan og jeg får til. Og det å kunne ta vare på og vise omsorg for de rundt seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar